Разширено търсене

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ

Регистър на Декларациите
чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
№ по ред Рег. № Част I - Имущество  Част II - Интереси Служител Длъжност Дирекция Дата на подаване на декларация по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ
1 БАИ-ФЛ-77/04.06.2018 имущество Венета Петрова Кирилова специалист АПО 04.06.2018
2 БАИ-ФЛ-104/08.06.2018 имущество Анна Сашова Йорданова ст. експерт АПО 08.06.2018
3 БАИ-ФЛ-79/07.06.2018 имущество Йордан Георгиев Памуков мл. експерт МИО 07.06.2018
4 БАИ-ФЛ-89/07.06.2018 имущество Даниела Евгениева Кунева ст. експерт-юрист МИО 07.06.2018
5 БАИ-ФЛ-90/07.06.2018 имущество Иван Руменов Тодоров гл. експерт-юрист МИО 07.06.2018
6 БАИ-ФЛ-87/07.06.2018 имущество Стойчо Николов Стойчев мл. експерт МИО 07.06.2018
7 БАИ-ФЛ-88/07.06.2018 имущество Мария Димчева Иванова гл. експерт МИО 07.06.2018
8 БАИ-ФЛ-83/07.06.2018 имущество Соня Огнянова Русева мл. експерт-юрист МИО 07.06.2018
9 БАИ-ФЛ-85/07.06.2018 имущество Соня Огнянова Русева мл. експерт-юрист МИО 07.06.2018
10 БАИ-ФЛ-80/07.06.2018 имущество Елена Иванова Василева гл. експерт МИО 07.06.2018
11 БАИ-ФЛ-81/07.06.2018 имущество Елена Иванова Василева гл. експерт МИО 07.06.2018
12 БАИ-ФЛ-78/04.06.2018 имущество Кирила Георгиева Маринова мл. експерт МИО 04.06.2018
13 БАИ-ФЛ-75/04.06.2018 имущество Валентина Бориславова Йосифова ст. експерт МИО 04.06.2018
14 БАИ-ФЛ-86/07.06.2018 имущество Милена Николова Лозанова гл. експерт МИО 07.06.2018
15 БАИ-ФЛ-93/08.06.2018 имущество Веселин Христов Тодоров д-р дирекция АПО АПО 08.06.2018
16 БАИ-ФЛ-94/08.06.2018 имущество Петър Любомиров Калчев гл. юрисконсулт АПО 08.06.2018
17 БАИ-ФЛ-95/08.06.2018 имущество Славиян Емилов Костадинов счетоводител АПО 08.06.2018
18 БАИ-ФЛ-99/08.06.2018 имущество Даяна Петрова Попангелова мл. експерт МИО 08.06.2018
19 БАИ-ФЛ-98/08.06.2018 имущество Даяна Петрова Попангелова мл. експерт МИО 08.06.2018
20 БАИ-ФЛ-100/08.06.2018 имущество Йоана Божидарова Владимирова специалист АПО 08.06.2018
21 БАИ-ФЛ-102/08.06.2018 имущество Ивета Пламенова Маркова мл. експерт МИО 08.06.2018
22 БАИ-ФЛ-101/08.06.2018 имущество Юлиян Недялков Балчев гл. експерт МИО 08.06.2018
23 БАИ-ФЛ-103/08.06.2018 имущество Теодора Мирославова Ставрева д-р дирекция МИО МИО 08.06.2018
24 БАИ-ФЛ-105/08.06.2018 имущество Полина Димитрова Иванова ст. експерт МИО 08.06.2018
25 БАИ-ФЛ-118/17.07.2018 имущество Иван Руменов Тодоров гл. експерт-юрист МИО 17.07.2018
26 БАИ-ФЛ-129/10.08.2018 имущество Даяна Петрова Попангелова мл. експерт МИО 10.08.2018
27 БАИ-ФЛ-149/12.09.2018 имущество Анелия Стоянова Станчева мл. експерт МИО 12.09.2018
28 БАИ-ФЛ-156/19.09.2018 имущество Анна Сашова Йорданова ст. експерт АПО 19.09.2018
29 БАИ-ФЛ-76/04.06.2018 интереси Венета Петрова Кирилова специалист АПО 04.06.2018 декрацация
30 БАИ-ФЛ-82/07.06.2018 интереси Елена Иванова Василева гл. експерт МИО 07.06.2018 декрацация
31 БАИ-ФЛ-84/07.06.2018 интереси Соня Огнянова Русева мл. експерт-юрист МИО 07.06.2018 декрацация
32 БАИ-ФЛ-96/08.06.2018 интереси Славиян Емилов Костадинов счетоводител АПО 08.06.2018 декрацация
33 БАИ-ФЛ-97/08.06.2018 интереси Даяна Петрова Попангелова мл. експерт МИО 08.06.2018 декрацация
34 БАИ-ФЛ-110/19.06.2018 интереси Петър Стефанов Младенов специалист МИО 19.06.2018 декрацация
35 БАИ-ФЛ-130/10.08.2018 интереси Даяна Петрова Попангелова мл. експерт МИО 10.08.2018 декрацация