Разширено търсене

Стажантски програми

Стажантски програми на Българска агенция за инвестиции за студенти:

 

 

АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

Основни задължения:

 • Дълбоко познание на лингвистичните специфики на икономическата терминология;
 • Анализ на изречения на един език и предаването им на друг език;
 • Изграден специализиран речников фонд;
 • Подготвяне на писмени материали (презентации, изказвания, графици, рекламни материали, др.);
 • Осъществяване на симултанен превод при нужда;
 • Използване на интернет за събиране на информация;
 • Способност за организация на работата в рамките на времеви срокове;
 • Придържане към етични норми, засягащи професионалната тайна и безпристрастността.

Изискване към кандидатите:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо (до страница и половина).

Нашето предложение включва:

 • Стаж в Българска агенция за инвестиции /държавна администрация/ с продължителност дo 3 месеца;
 • Издаване на удостоверение за положен стаж;
 • Приятна среда с динамичен колектив.

 

РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

Основни задължения:

 • Анализ на изречения на един език и предаването им на друг език;
 • Подготвяне на писмени материали (презентации, изказвания, графици, рекламни материали, др.);
 • Осъществяване на симултанен превод при нужда;
 • Използване на интернет за събиране на информация;
 • Придържане към етични норми, засягащи професионалната тайна и безпристрастността.

Изискване към кандидатите:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо (до страница и половина).

Нашето предложение включва:

 • Стаж в Българска агенция за инвестиции /държавна администрация/ с продължителност дo 3 месеца;
 • Издаване на удостоверение за положен стаж;
 • Приятна среда с динамичен колектив;
 • Съобразяване на провеждането на стажа с възможностите на кандидата.

 

НЕМСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

Основни задължения:

 • Дълбоко познание на лингвистичните специфики на икономическата терминология;
 • Анализ на изречения на един език и предаването им на друг език;
 • Изграден специализиран речников фонд;
 • Подготвяне на писмени материали (презентации, изказвания, графици, рекламни материали, др.);
 • Осъществяване на симултанен превод при нужда;
 • Използване на интернет за събиране на информация;
 • Способност за организация на работата в рамките на времеви срокове;
 • Придържане към етични норми, засягащи професионалната тайна и безпристрастността.

Изискване към кандидатите:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо (до страница и половина).

Нашето предложение включва:

 • Стаж в Българска агенция за инвестиции /държавна администрация/ с продължителност дo 3 месеца;
 • Издаване на удостоверение за положен стаж;
 • Приятна среда с динамичен колектив.

 

ОБЯВА Е-МАРКЕТИНГ

 

Основни задължения:

 • Проучване на уеб съдържание;
 • Създаване на връзка с уебсайтове;
 • Подобряване на видимостта на уебсайта в търсачките;
 • Разработване и поддръжка на профили в социалните мрежи;
 • Привличане на посетители чрез разнообразни методи;
 • Разработване на плътен набор от ключови думи на уебсайта;
 • Мониторинг на онлайн репутацията;
 • Разработване и предоставяне на електронни писма;
 • Създаване на e-mail кампания;
 • Осъществяване на обратна връзка с потребителите и оптимизиране на интернет стратегията;
 • Високо ниво на владеене на английски език;
 • Придържане към етични норми, засягащи професионалната тайна и безпристрастността.

 

Изискване към кандидатите:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо (до страница и половина).

Нашето предложение включва:

 • Стаж в Българска агенция за инвестиции /държавна администрация/ с продължителност дo 3 месеца;
 • Издаване на удостоверение за положен стаж;
 • Приятна среда с динамичен колектив.

 

 

 

ОБЯВА АНАЛИЗИ, СТАТИСТИКА И БАЗА ДАННИ

 

Основни задължения:

 • Подобряване ефективността на инструментите и услугите, предоставяни от базата данни;
 • Мониторинг на представянето на базата данни;
 • Подобряване на използваната технология;
 • Разработване на нови бази данни;
 • Събиране и анализ на статистически данни;
 • Подготовка на статистически доклади;
 • Добро ниво на владеене на английски език;
 • Придържане към етични норми, засягащи професионалната тайна и безпристрастността.

Изискване към кандидатите:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо (до страница и половина).

Нашето предложение включва:

 • Стаж в Българска агенция за инвестиции /държавна администрация/ с продължителност дo 3 месеца;
 • Издаване на удостоверение за положен стаж;
 • Приятна среда с динамичен колектив;
 • Съобразяване на провеждането на стажа с възможностите на кандидата.

ОБЯВА МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ

 

Основни задължения:

 • Идентифициране на потенциални глобални пазари;
 • Намиране на връзки с идентифицираните глобални пазари;
 • Подпомагане на планирането и осъществяването на участия в международни форуми;
 • Координация и управление на кореспонденцията, предварителната подготовка и всякакъв вид срещи, свързани с международни събития;
 • Подпомагане на организирането на срещи с международни или регионални бизнес партньори;
 • Изработване на прогнозни доклади, маркетинг стратегии и отчети;
 • Подпомагане на разработването и изпълнението на интерактивна маркетингова стратегия;
 • Подпомагане на изработването на маркетингови анализи и изследвания

Изискване към кандидатите:

 • Автобиография;
 • Мотивационно писмо (до страница и половина).

Нашето предложение включва:

 • Стаж в Българска агенция за инвестиции /държавна администрация/ с продължителност дo 3 месеца;
 • Издаване на удостоверение за положен стаж;
 • Приятна среда с динамичен колектив;
 • Съобразяване на провеждането на стажа с възможностите на кандидата.

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР

 

Основни задължения:

 • Разработване на художествено оформление на страници;
 • Заинтересованост към най – новите визуализиращи технологии и дизайнерски програми като QuarkXPress, FreeHand, Illustrator, Photoshop, 3ds Max, Acrobat, Director, Dreamweaver and Flash;
 • Иновативност при предефинирането на дизайнерска концепция в презентации;
 • Придържане към етични норми, засягащи професионалната тайна и безпристрастността.

Изискване към кандидатите:

 • Добро ниво на владеене на английски език;
 • Студенти след 2-ри курс на обучение.

Нашето предложение включва:

 • Стаж в Българска агенция за инвестиции /държавна администрация/ с продължителност дo 3 месеца;
 • Издаване на удостоверение за положен стаж;
 • Приятна среда с динамичен колектив.

 

За времето на стажа стажантите не получават възнаграждение.