БАИ ОРГАНИЗИРА ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОРУМ В ДЮСЕЛДОРФ, ГЕРМАНИЯ

БАИ ОРГАНИЗИРА ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОРУМ В ДЮСЕЛДОРФ, ГЕРМАНИЯ

На 04 октомври 2022 г. в гр. Дюселдорф, Германия, Българска агенция за инвестиции (БАИ) проведе международен форум, по време на който представи условията и възможностите за инвестиране, стартиране и развитие на бизнес в Република България.

Приоритетно бяха представени секторите – aвтомобилостроене и машиностроене и информационни технологии. Форумът беше открит от изпълнителният директор на БАИ Богдан Богданов.

„Германия, като основен икономически партньор на България е с огромен приоритет за нас! Германските инвеститори са от изключително значение, защото инвестират дългосрочно. Инвестициите са разпределени равномерно по отрасли и региони в страната, повече от половината от тях са “на зелено”, от което следва да се приеме, че немските инвеститори оценяват привлекателните условията за бизнес в България. Сред тях са FESTO, Würth, Ottobock SE, Liebherr, VOSS, Witte, Lufthansa, Bosch и др.“, заяви Богдан Богданов по време на откриването на събитието.

Бяха представени успешни примери на реализирани инвестиции в България от представителите на Next e.Go Bulgaria, “Етем Гестамп”, „Аутомотив Клъстер България“ и др.

На събитието присъстваха Румен Бонев, СТИВ-Франкфурт, Стойчо Стойчев,СТИВ- Хамбург и Стефан Йонков, СТИВ- Мюнхен.

Програмата включваше и запознаване с дейността на БАИ и провеждане на индивидуални разговори с представители на немския бизнес, проявяващи интерес към инвестиции в България. Участници в събитието бяха водещи компании от секторите автомобилостроене, машиностроене и информационни технологии.

Форумът е част от проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България,като успешна инвестиционна дестинация” с бенефициент Българска агенция за инвестиции, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, процедура чрез директно предоставяне – BG16RFOP002-2.006 „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ”

Проект № BG16RFOP002-2.006-0002-С03 Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация“, процедура  BG16RFOP002-2.006 ,,Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

More News