БАИ ПРОВЕДЕ УЕБИНАР НА ТЕМА „ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕХАТРОНИКАТА В ГЛОБАЛЕН МАЩАБ. ПРЕГЛЕД НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ“

БАИ ПРОВЕДЕ УЕБИНАР НА ТЕМА „ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕХАТРОНИКАТА В ГЛОБАЛЕН МАЩАБ. ПРЕГЛЕД НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ“

Българска агенция за инвестиции (БАИ) проведе уебинар на тема „Тенденции за развитие на мехатрониката в глобален мащаб. Преглед на възможностите за инвестиции в България“ на 27 октомври 2021 г. от 11.00 часа, чрез платформата разработена от Сиела Норма, във връзка с изпълнение на Проект № BG16RFOP002-2.006-0001-C04 „Повишаване качеството и количеството на услугите на потенциални инвеститори в България“, процедура № BG16RFOP002-2.006 ,,Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

По време на уебинара бяха представени следните теми:

 

  • Връзката между висшето образование и технологичния отрасъл; проектно-изследователска    дейност в направление вградени системи и мехатроника;
  • Инвестиционният климат в България. Предимствата, които предоставят мерките за   насърчаване на инвестициите и държавните механизми за тяхното осъществяване;
  • Квалифицирана работна ръка, съществуващо инженерно ноу-хау;
  • Добрите практики на чуждестранни инвестиции в мехатрониката у нас;
  • Развитието на сектора към този момент;
  • Традициите на България в сектора;
  • Защо България? Какви са възможностите за инвестиции в областта на мехатрониката?
  • Мехатрониката- наука и индустрия; 

 

Модератор на събитието беше г-н Стамен Янев, Изпълнителен директор на Българска Агенция за Инвестиции.

Уебинарът откри г-жа Ивелина Пенева, Заместник – министър на икономиката и пожела успех на всички участници.

Инвестиционният климат в България. Предимствата, които предоставят мерките за насърчаване на инвестициите и държавните механизми за тяхното осъществяване беше представена от г-н Стамен Янев, Изпълнителен директор на Българска Агенция за Инвестиции.

Развитието на сектора към този момент, квалифицирана работна ръка, съществуващо инженерно ноу-хау представи по интересен начин, г-н Светослав Василев, CEO, Siviko (индустриални роботи). Г-жа Николинка Хинкова, член на Борда на директорите на Мехатроника АД представи темата: Защо България и какви са възможностите за инвестиции в областта на мехатрониката? Добрите практики на чуждестранни инвестиции в мехатрониката у нас представи г-н Георги Стоев, Изпълнителен директор на Тракия Тех.

Връзката между висшето образование и технологичния отрасъл; проектно-изследователска дейност в направление вградени системи и мехатроника, представи доц. Йоанис Патиас, Факултет по математика и информатика на СУ“ Климент Охридски“.

Проф. Николай Златов, Българска Академия на Науките, Институт по механика, направление„Мехатроника“  представи темата: „Мехатроника – Наука и Индустрия“.

Участие взеха над 50 представители от български и чуждестранни инвеститори, местните и регионални власти, малките и средни предприятия  (МСП).

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

More News