БАИ ПРОВЕДЕ УЕБИНАР НА ТЕМА „ХИМИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ“

InvestBulgaria Agency Logo

БАИ ПРОВЕДЕ УЕБИНАР НА ТЕМА „ХИМИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ“

Българска агенция за инвестиции (БАИ) проведе уебинар на тема „Химическата индустрия в България- възможности за инвестиции“ на 28 октомври 2021 г. от 11.00 часа, чрез платформата разработена от Сиела Норма, във връзка с изпълнение на Проект № BG16RFOP002-2.006-0001-C04 „Повишаване качеството и количеството на услугите на потенциални инвеститори в България“, процедура № BG16RFOP002-2.006 ,,Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

По време на уебинара бяха представени следните теми:

 

  • Устойчивата инвестиция, клас А;
  • Инвестиционният климат в България. Предимствата, които предоставят мерките за насърчаване на инвестициите и държавните механизми за тяхното осъществяване;
  • Дуално образование и технически специалности;
  • Защо сме в България, квалифицирана работна ръка, съществуващо инженерно ноу-хау;
  • Вече установените традиции в този сектор. 

 

Модератор на събитието беше: Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова, Преподавател по финансово и данъчно право в Стопанския факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.

Инвестиционният климат в България. Предимствата, които предоставят мерките за насърчаване на инвестициите и държавните механизми за тяхното осъществяване беше представена от г-н Стамен Янев, Изпълнителен директор на Българска Агенция за Инвестиции.  

За установените традиции в сектор химическа индустрия, говори проф. Йончо Пеловски, заместник-председател на Българската камара на химическата промишленост;

     

Чл. кор. проф. дхн Тони Спасов, декан на факултета по химия и фармация на СУ „Климент Охридски“ , представи темата за „Дуално образование и техническите специалности“;

 

Sören Günther, Chief Financial Officer, TUBIS Group, ни запозна с историята на една устойчива инвестиция  и как работи TUBIS Group на международния пазар и в България;

 

За предимствата на Solvay Sodi AD и защо са в България, разказа Spiros Nomikos, Изпълнителен директор на Solvay Sodi AD.

 

Участие взеха над 50 представители от български и чуждестранни инвеститори, местните и регионални власти, малките и средни предприятия  (МСП).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

More News