InvestBulgaria Agency organised forum in Istanbul, Turkiye

БАИ ЩЕ ПРОВЕДЕ МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ В ИСТАНБУЛ, ТУРЦИЯ НА 26.01.2023 Г.

На 26 януари 2023 г. от 09:00 часа в The Green Park Pendik Hotel, Турция, гр. Истанбул ще се проведе международен форум, който ще представи условията и възможностите за инвестиране, стартиране и развитие на бизнес в Република България. Приоритетно ще бъдат представени възможностите за инвестиции в секторите:

  1. „Автомобилостроене и машиностроене“;
  2. „Здравеопазване и балнеология“.

На форума ще присъстват:

  •   • г-н Александър Пулев, Министър на иновациите и растежа на Република България;
  •   • д-р Асен Меджидиев, Министър на здравеопазването на Република България;
  •   • г-н Илин Димитров, Министър на туризма на Република България;
  •   • г-н Ангел Чолаков, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Турция;
  •   • г-н Богдан Богданов, Изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции.

Възможностите за инвестиции ще бъдат представени от представители на успешни компании, инвестирали в България.

Програмата на събитието включва и представяне на дейността на Българска агенция за инвестиции в качеството ѝ на институция, която подпомага компаниите в процеса на стартиране, инвестиции и развитие на бизнеса в България. Като част от събитието е предвидено провеждането на индивидуални разговори с представители на бизнес средите, проявяващи интерес към инвестиране в България

Гости на събитието ще са водещи компании от секторите „Автомобилостроене и машиностроене“ и „Здравеопазване и балнеология“.

InvestBulgaria Agency logo and operational programme Innovation and competitiveness

Форумът е част от проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация” с бенефициент Българска агенция за инвестиции, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, процедура чрез директно предоставяне – BG16RFOP002-2.006 „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

More News