БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ и EIT InnoEnergy ПОДПИСАХА СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ АЛИАНС ЗА БАТЕРИИ

Bulgaria is part of the EBA250

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ и EIT InnoEnergy ПОДПИСАХА СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ АЛИАНС ЗА БАТЕРИИ

InvestBulgaria  Agency и EIT InnoEnergy обединяват усилията си за насърчаване на растежа на сектора на батериите и повишаване на конкурентоспособността в Eвропа

Съвместната декларация за намерения ще създаде стратегическо партньорство за иновации и трансфер на знания за ускоряване на веригата за стойност на батериите в региона.

24 април 2023 г. – Българска агенция за инвестиции, държавна институция и изпълнителна агенция към Министерството на иновациите и растежа – подписа съвместна декларация за намерения с EIT InnoEnergy, иновационният двигател за устойчива енергия, подкрепян от Европейския институт за иновации и технологии ( EIT), институция на Европейския съюз.

Общата амбиция е да се ускори участието на България в европейската верига на стойността на батериите чрез няколко инициативи, подпомагани от EIT InnoEnergy. На церемонията присъстваха президентът на Република България Румен Радев, еврокомисарят Мария Габриел, вицепремиерът Атанас Пеканов, министърът на иновациите и растежа Александър Пулев, министърът на икономиката Никола Стоянов и министъра на енергетиката Росен Христов.

Това партньорство идва като отговор на нарастващото търсене на батерии в контекста на целите на Европа за декарбонизация, електрификация на транспортната и енергийната система и необходимостта от създаване на европейска верига за стойност на батерии за преход към чиста енергия и промишлена конкурентоспособност.

Съвместната декларация за намерения създава солидна основа за бъдещото сътрудничество на страните, като Българска агенция за инвестиции се присъедини към Европейския алианс за батерии (EBA250), който обединява над 800 индустриални и иновационни участници в цялата верига на стойността на батериите в Европа. Сътрудничеството цели повишаване на конкурентоспособността и растежа на сектора на батериите в България и Европа.

Да бъдеш част от екосистемата EBA250 ще предложи достъп до мрежа от индустриални и академични партньори от цялата верига на стойността на батериите (от добив до рециклиране), включително текущи европейски изследователски инициативи и ще предостави на българските заинтересовани страни достъп до InnoEnergy Skills Institute (преди EBA Academy) .

Съвместната декларация също така подчертава ангажимента на страните да си сътрудничат с InnoEnergy Skills Institute в квалификацията и преквалификацията на работната сила, необходима за бързо развиващата се българска верига на стойността на батериите. Това включва установяване на сътрудничество за техническа експертиза за иновации и технологичен трансфер за прилагане на ноу-хауто на InnoEnergy Skills Institute в България.

Основните цели на сътрудничеството са да се повиши конкурентоспособността на акумулаторния, автомобилния и други свързани сектори в България и да се приложи образователна програма за обучение и преквалификация на персонала, необходим за ускоряване на веригата на стойността на батериите в региона. Освен това ще бъдат създадени партньорства с няколко български университета, индустриални асоциации и индустриални партньори за въвеждане на нови учебни програми, свързани с батериите, с InnoEnergy Skills Institute. Страните ще работят за засилване на сътрудничеството за развитие на таланти и услуги за трансфер на знания за местни и европейски заинтересовани страни.

Signing of declaration between EIT InnoEnergy and InvestBulgaria Agency

Румен Радев с приветствена реч на подписването на декларацията за присъединяване на България към Европейския алианс за батерии

 

Мария Габриел на подписването на декларация за влизане на България в Европейския алианс за батерии

Александър Пулев министър на иновациите и растежа на подписването за EBA250

Мария Габриел на подписването на декларация за влизане на България в Европейския алианс за батерии

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

More News