InvestBulgaria Agency Logo

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ОРГАНИЗИРА ИНВЕСТИЦИОННИ ФОРУМИ В САЩ

Конференциите ще се проведат на 6 и 8 декември 2022 г.

Българска агенция за инвестиции (БАИ) организира два инвестиционни форума в САЩ. Събитията ще се проведат под формата на роудшоу в рамките на проект за утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.

Първата конференция ще се проведе в гр. Сънивейл, Калифорния, на 06.12.2022 г. , като  ще се фокусира върху секторите ИТ и аутсорсинг.

Втората конференция предстои да се проведе в гр. Портланд, Орегон, на 08.12.2022 г. с фокус върху секторите електроника и ИТ.

По време на събитията г-н Богдан Богданов, изпълнителен директор на БАИ, ще представи условията и възможностите за инвестиране, стартиране и развитие на бизнес в България. Също така г-н Богданов ще запознае американския бизнес с дейността на агенцията и предимствата, които предоставят мерките за насърчаване на инвестициите в страната.

В двата бизнес форума участие ще вземат г-н Райън Фишер, главен изпълнителен директор на Hill City Global Sofia, бивш вицепрезидент на Bank of America в централата ѝ в гр. Шарлот, Северна Каролина и г-н Иван Михайлов, изпълнителен директор на Американската търговска камара в България.

Сред членовете на българската делегация е и генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

Форумите са част от проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България, като успешна инвестиционна дестинация” с бенефициент Българска агенция за инвестиции, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, процедура чрез директно предоставяне – BG16RFOP002-2.006 „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ”

InvestBulgaria Agency logo and operational programme Innovation and competitiveness

Проект № BG16RFOP002-2.006-0002-С03Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация“, процедура BG16RFOP002-2.006 ,,Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

More News