“Инвеститор на годината” 2009

“Инвеститор на годината” 2009

Събитието ще се проведе под формата на прес-конференция на 7 дек.(понеделник), 2009 г. от 17:00 часа в хотел „Шератон” – Зала „Роял 1” .

Наградените инвеститори за 2009 г. бяха определени от комисия към БАИ, която определи 7 инвеститора за награди „Инвеститор на годината – 2009  ”.

При подбора на инвестиционните проекти бяха приложени следните критерии:

Реализиране на инвестиционния проект през последните 12 месеца;

Създаване на нови работни места;

Обем на вложените капитали;

Прилагане на високи технологии;

Инвестиции в приоритетни сектори за развитие на българската икономика;

Експортен потенциал;

Нови за България производства;

Екологично производство.

Бяха определени за награждаване с „Инвеститор на годината – 2009  ” следните компании и техните инвестиционни проекти:

“Елаците – Мед” АД – За инвестиция в сектор “Добивна промишленост”

„Елаците Мед” АД, село Мирково, е акционерно дружество с предмет на дейност добив и обогатяване на медно- порфирни руди. То експлоатира най – голямото медно находище в България. През периода 2008 – 2009 г. са инвестирани около 86 милиона лева за „Проектиране и изграждане на Корпус за едро трошене – №3 и оптимизация на транспорта на рудата в РК (руден комплекс) Елаците. Дружеството осигурява 1780 работни места.

„Техногипс” ЕАД – За инвестиция в сектор „Преработваща промишленост” – Производство на изделия от гипс

„Техногипс” ЕАД е 100% собственост на „Балканстрой” АД, една от големите български строителни фирми. Инвестиционният проект на „Техногипс” ЕАД е за построяването на завод за гипсокартонени плоскости и сухи гипсови смеси по най-нова германска технология край град Раднево, с използването на отпадъчни продукти от ТЕЦ „Марица изток 2”. Размерът на инвестицията към момента е 95 милиона лева, а разкритите работни места – 120.

„Иксетик Пловдив” ЕООД – За инвестиция в сектор „Преработваща промишленост” -Производство на части за автомобили

„Иксетик Пловдив” ЕООД е дъщерна фирма на „Иксетик” – Германия, един от водещите в света доставчици на части за автомобили. „Иксетик Пловдив” ЕООД построи в Индустриалната зона Раковски за около една година завод за хидравлична и вакуумна техника за автомобили. Инвестицията е на стойност над 34 милиона лева, а разкритите работни места около 60.

„Енел Марица – Изток 3” АД  – За инвестиция в сектор „Енергетика” – Производство на електрическа и топлинна енергия

„Енел Марица Изток 3” АД е смесена фирма с 73% участие на италианската компания ЕНЕЛ и 27% на НЕК ЕАД. ЕНЕЛ се нарежда между водещите фирми в Европа в областта на производството и разпределението на електроенергия и разпределението и доставките на природен газ. Инвестиционният проект за рехабилитация и модернизация на ТЕЦ “Енел Марица Изток 3” АД включва рехабилитация на четирите блока на електроцентралата, изграждане на сероочистващи и прахоуловителни инсталации, редица екологични мероприятия и др. Брутната мощност на централата е увеличена от 840 на 908 MW, а експлоатационният срок удължен с 15 години. В проекта са инвестирани над 700 млн. евро, от които 160 млн. за екологични мероприятия.

„Ей И Ес Гео Енерджи” ООД – За инвестиция в сектор „Енергетика” – Производство на електрическа енергия от ВЕИ

„Ей И Ес Гео Енерджи” е съвместно дружество между американската енергийна компания Ей И Ес и българо-германското дружество „Гео Пауър”. Делът на Ей И Ес в него е 89%. Корпорацията „Ей И Ес” (AES Corporation) е сред най – големите компании в света в областта на традиционните и алтернативни източници на енергия, с инсталирани мощности над 43 хиляди мегавата в редица страни в света. Инвестицията на „Ей И Ес Гео Енерджи” в изграждането на ветроенергиен парк «Свети Никола» е на стойност 528 милиона лева и включва инсталирането и експлоатацията на 52 ветрогенератора в община Каварна с обща мощност от 156 MW. Инвестицията води до разкриването на 250 временни и 20 постоянни работни места.

„Ролпласт” ЕООД –  За инвестиция в сектор „Преработваща промишленост” – Производство на дограма и други изделия за строителството

„Ролпласт” е създаденa през 2000 г. и за  9 години постигна водещи позиции на българския пазар. През последните две години фирмата изгради производствен център за дограма, интериорни врати, щори и гаражни врати в град Костинброд. Паралелно с това тя разшири търговската си мрежа в 6 нови града и откри складови бази на територията на страната. Инвестицията на „Ролпласт” ЕООД е на стойност над 20 милиона лева, като разкритите нови работни места са 80.

„АББ Аутомейшън” ЕООД – За инвестиция в сектора „Преработваща промишленост” – Производство на електрически съоръжения

АББ е лидер в производството на електрооборудване за високо, средно и ниско напрежение; изделия и технологии за автоматизацията. В момента концернът има свои предприятия в повече от 100 страни в света и над 11 хил. служители. Инвестицията е за изграждането „на зелено” на нов завод в Индустриална зона Раковски и е на стойност около 30 милиона лева. Заводът в Раковски произвежда електроапартура за ниско и средно напрежение и е третият на АББ в България след тези в Севлиево и Петрич. Новата производствена мощност ще осигури 200 нови работни места.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

More News