Italy is a strategic partner for investments

ИТАЛИЯ Е ЕДИН ОТ СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПАРТНЬОРИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ

Христо Етрополски,

Изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции (БАИ)

Българската агенция за инвестиции е създадена през 1997г. като държавна агенция към Министерски съвет с наименованието Агенция за чуждестранни инвестиции. Христо Етрополски се присъединява към агенцията през 2000г. и с известни прекъсвания е част от нея и до днес. През 2004г. агенцията става изпълнителна агенция към Министерство на икономиката и получава сегашното си име. В края на 2004г. е приет Закона за насърчаване на инвестициите и правилника за неговото приложение, в което се дефинира основната дейност на БАИ. През 2021г. Министерство на икономиката на Република България се разделя на две министерства: Министерство на иновациите и растежа (към което е БАИ) и Министерство на икономиката и индустрията. Срещаме ви с г-н Етрополски, експерт с дългогодишен опит и изпълнителен директор на БАИ.

 

Г-н Етрополски, кои са основните функции на БАИ?

БАИ има две основни функции: маркетинг и инвестиционно обслужване. По линията на маркетинга имаме две основни дейности: промотираме България на глобалната сцена, като брандираме нашата страна като едно много добро място за инвестиции и второ, привличаме  чуждестранни инвестиции чрез участие в различни инвестиционни събития по света. Приоритетни държави в Далечния Изток са Япония и Южна Корея, в Северна Америка САЩ и Канада, и разбира се, Европа. Италия е в топ 4 страни не само в двустранната търговия, но и в инвестициите и наш стратегически партньор. Усилено работим за потенциални инвестиционни проекти и сме в много тежка конкуренция с другите държави. Например, инвеститори от Италия искат да преместят своите производствени мощности някъде в Източна Европа и обикновено разглеждат от 3 до 6 страни. Ние сме много активни точно в този процес, защото предоставяме цялата необходима информация за България: икономическа, структура на работната сила, включително спомагаме за намирането на индустриални терени, където да бъдат реализирани инвестиционните намерения. Когато спечелим инвеститора и той избере България, от страна на държавата ние предоставяме т.нар. насърчителни мерки. Това е другата ни основна дейност: насърчаване на успешната реализация на инвестиционните проекти. Трябва да направя едно важно уточнение: БАИ не прави разлика между чужди инвестиции и български инвестиции, отношението към всички е равностойно. В крайна сметка, за да се реализира чуждата инвестиция, е необходимо инвеститорите да регистрират юридическо лице в България с всичките права и задължения на българските фирми. Наш важен партньор е Агенцията за малки и средни предприятия и насърчаване на износа в почти всички наши мероприятия и чуждестранни делегации, за да можем да представим целия спектър от услуги и насърчителни мерки, които предоставя българската държава.

 

Какво представляват тези насърчителни мерки?

Имаме два вида насърчителни мерки: финансови и нефинансови. Сертифицираме инвестиционни проекти, които трябва да отговарят на определени условия, като обем на инвестиции, сектор (не подкрепяме всички сектори), нови работни места. Сертификатите за клас инвестиция са приоритетни за големите и структуроопределящи инвестиционни проекти, клас A, клас B. Когато един проект е сертифициран, той може да се възползва от насърчителните мерки. Нефинансова мярка е индивидуалното административно обслужване. Експерт от агенцията е пряко отговорен за успешната реализация на инвестиционния проект, той оптимизира отношенията между инвеститора и органите на държавната и местната власт по линията на получаване на разрешителни, лицензии и т.н., а органите на местната власт са длъжни с 1/3 по-кратки срокове да издават съответните документи, тъй като факторът време е изключително важен. Друга насърчителна мярка е възможността за придобиване на земя без търг, която е собственост на държавата или на общините, за реализация на инвестиционния проект. Различните компании се възползват от различен вид мерки, те се заявяват по време на сертифицирането. Първата от финансовите мерки е възстановяване на социалните осигуровки на новонаетия персонал при реализацията на инвестицията за срок от една година. Това са осигуровките, които се поемат от работодателя и са в порядъка на 17-19 %. Това е особено важно в сферата на високите технологии и информационните технологии, защото там инвестициите са в хора, а не толкова в производство. Друга финансова мярка е частично предоставяне на финансов ресурс за обучение и преквалификация на новонаетия персонал до 2 млн. евро. Това обучение може да се осъществи и в други европейски държави. Финансова насърчителна мярка, която много се ползва през годините, е предоставяне на финансови средства за изграждане на елементите на техническата инфраструктура до границата на имота (например, за изграждането или рехабилитацията на път). Най-сериозната финансова мярка, която е валидна за приоритетни инвестиционни проекти, които са структуроопределящи за българската икономика е директният кеш грант от българското правителство. Като по регламента на ЕК той зависи от нивото на безработица в отделните райони. Ако то е над средното за страната, интензитетът на държавната помощ е по-голям. Така например, ако за за София като най-развита локация  в т.нар, Югозападен район интензитетът на допустима държавна помощ е до 20% от размера на инвестицията, то за инвестиции в Северна България и всички други райони държавната помощ е от 50% до 60% от размера на инвестицията. Целта е да се насърчат инвестициите в районите с висока безработица. Тези финансови средства идват директно от републиканския бюджет на България, те нямат връзка със структурните фондове на ЕС, с Плана за възстановяване и устойчивост и Плана за справедлив преход. Освен това, което ние предлагаме, фирмите като български юридически лица са свободни да кандидатстват и по европейски оперативни програми на конкурентен принцип.

 

Казахте, че Италия е наш стратегически партньор. Какъв е опитът на агенцията с италианските инвестиции в България?

От 2006 г. до 2022 г. по нашия Закон за насърчаване на инвестициите са сертифицирани 10 италиански инвестиционни проекта, много успешни, сумата на инвестициите е над 1,7 милиарда лева и те са довели до разкриването на повече от 1000 работни места. И това са само сертифицираните проекти, а агенцията в крайна сметка сертифицира една много малка част от всички инвестиции, основно в сектора на производствените дейности и енергетиката.

Освен това, двустранната търговия между България и Италия през 2022г. достига 6,5 милиарда евро. По предварителни данни на Българска народна банка за първото полугодие на 2023г. стокообменът възлиза на 3,35 милиарда евро, което означава че двустранната търговия през 2023г. значително ще надвишава миналогодишната. Повече от 14 000 български фирми имат италиански капитали или италианско участие. Единствено Гърция има по-голямо участие, с около 18 000 фирми. Фокусът на агенцията е основно върху високотехнологичните производства и големите проекти, но с радост наблюдаваме, че има голям брой малки и средни фирми с италианско участие, които равиват успешен бизнес в България в сферата на услугите, в сферата на ресторантьорството и др. По този начин имаме възможност да се докоснем до напредъка на Италия в гастрономията, модата, изкуството, отделно от бизнеса, производствените дейности и високите технологии.

 

Агенцията подпомага ли по някакъв начин малките и средни предприятия с италианско участие?

За тях осигуряваме систематизирани информационни материали за бизнес климата в България, но също така работим в сътрудничество с Агенцията за малки и средни предприятия, чийто таргет са именно тези малки и средни компании, които се интересуват от навлизането на българския пазар. Има и една добре работеща Конфиндустрия в България, както и финансова институция с изключителен дългогодишен опит в лицето на Уникредит Булбанк, към които ние също насочваме фирмите. Защото освен финансова институция, те предоставят необходимата информация на италианския бизнес за българския пазар. Всички ние заедно, всеки в своята сфера, сме мост, който промотира и улеснява навлизането на италиански фирми на българския пазар. Агенцията работи и в постоянен контакт с българските търговски представители в Италия, с българското посолство в Рим, с генералните консулства, с италианското посолство в България. Затова бих посъветвал италианските предприемачи, които искат да разширят дейността си в България, най-напред да се свържат с Българска агенция за инвестиции, с Агенцията за малки и средни предприятия и с Конфиндустрия България.

 

Кои са предимствата на България като място за инвестиции?

Първо, лесна и много конкурентна данъчна система. Ние имаме едни от най-ниските данъци, 10% данък печалба и 10% данък общ доход за физически лица. Много бърз процес за регистриране на фирма в България, дори и дистанционно, когато се упълномощи адвокат. Малко средства са необходими да се вложат в целия процес, но най-важното са кратките срокове. Малко по-бавно е само откриването на банкова сметка във връзка с необходимите проверки и правила на финансовите институции. Имаме много конкурентни оперативни разходи за извършване на бизнес, много средно и високо квалифицирана работна сила. Пример са сферата на автомобилостроенето, на информационните технологии. Създадохме първия в Източна Европа институт за върхови постижения „Инсайт“ за deep tech технологиите и за изкуствения интелект. Вървим в посока на декарбонизация, повече от 20% от енергийния микс за генериране на електрическа енергия са от възобновяеми източници. България на годишна база изнася между 20 и 30% от генерираната енергия, въпросите за доставките на природен газ са решени, имаме добре изградени индустриални зони: държавни, частни, публичо-частни, имаме добра логистична свързаност със страните от Близкия изток. И накрая, много ясен индикатор е скокът на преките чуждестранните инвестиции през 2022г. в сравнение с 2021г.: близо 50%. За първите 6 месеца на 2023 г. в сравнение със същия период на 2022г. скокът е 96% по данни на Българска народна банка. Ръстът на индустриалното производство през 2022 г. е 17%. Скокът на двустранната търговия с повечето външнотърговски партньори през 2022г е между 20 и 30%. Всичко това говори за една устойчива среда за нови инвестиции.

 

В кои сфери виждате възможности за бъдещи сътрудничества с Италия?

В момента работим усилено за привличане на стратегически партньори за производство на клетки за слънчеви панели, на слънчеви панели и батерии за електрически автомобили. През април чрез Агенцията за инвестиции България стана член на European Battery Alliance. В следващите 10 години в Европа това е пазар за 250 милиарда евро. Основните стълбове са 4: критични материали (част от тях се произвеждат в България), производство, обучение, рециклиране. България има опит през годините в производството на акумулаторни батерии. В тези области виждам възможност за сериозно партньорство, включително с фирми от Италия. България е място за иновации, за научно-развойна дейност, което има инфраструктурата, специалистите и финансовия ресурс за изпълнението им.

 

*Интервюто е проведено от Олга Георгиева, кореспондент за Il Velo di Maya MAGAZINE

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

More News