Среща на Мила Ненова с КРИБ

КРИБ ОБСЪЖДА БЪДЕЩО СЪТРУДНИЧЕСТВО И НАСЪРЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА БИЗНЕСА ПРИ СРЕЩА С БАИ

Представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) проведоха среща в офиса на Българската агенция за инвестиции (БАИ) с цел обсъждане на насърчителните мерки, предложени от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), и разглеждане на възможностите за бъдещо сътрудничество.

От страна на КРИБ на срещата присъстваха г-н Евгений Иванов, главен изпълнителен директор на УС, г-н Ставрев, член на УС, г-жа Ирина Йорданова, директор Европейски проекти и публични политики, от БАИ присъстваха г-жа Мила Ненова, изпълнителен директор и г-н Юлиян Балчев, главен секретар.

По време на срещата г-жа Ненова представи насърчителните мерки по ЗНИ предоставяни от държавата и как агенцията може да съдейства при разкриването на нови инвестиционни проекти. Тя подчерта и важността от силни работодателски организации, като КРИБ, които да защитават интересите на предприемачите и да допринасят за развитието на благоприятна бизнес среда.

Срещата се фокусира и върху възможностите за бъдещо международно сътрудничество между КРИБ и техните партньорски организации в чужбина и БАИ, което да бъде в полза на бизнес общността в страната. Участниците обсъдиха различни инициативи и проекти, които могат да бъдат реализирани съвместно, с цел насърчаване на инвестициите и подобряване на икономическата активност в България.

Срещата подчерта ангажимента на КРИБ и БАИ към създаването на устойчива и конкурентоспособна икономика, както и важността на сътрудничеството между държавните органи и бизнеса за постигане на тази цел. Участниците изразиха оптимизъм относно бъдещите перспективи за развитие и са уверени, че съвместните усилия ще доведат до значителни ползи за икономиката на България.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

More News