МИР И МИИ ОРГАНИЗИРАХА КРЪГЛА МАСА ОТНОСНО ЦЕЛИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ООН

Министерството на иновациите и растежа и Министерството на икономиката и индустрията организираха съвместно кръгла маса на която взеха участие г-жа Мила Ненова изпълнителен директор на БАИ и г-н Юлиян Балчев главен секретар на агенцията. Г-жа Ненова, сподели какви са насърчителните мерки за привличане на преки чуждестранни инвестиции и каква е реализацията на успешните инвестиционни проекти. По време на кръглата маса се обсъдиха целите за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации (ООН).

В синхрон с целите на Организацията на обединените нации (ООН) Министерството на иновациите и растежа работи за превръщането на иновациите в движеща сила за повишаване на икономическия растеж и разгръщане на човешкия потенциал по пътя към устойчив начин на живот. Това заяви заместник-министърът на иновациите и растежа Веселина Минчева на втория доброволен национален преглед на изпълнението на целите за устойчиво развитие на ООН.

Трите цели за устойчиво развитие, на които беше направен преглед на постигнатия напредък, са стимулиране на траен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълноценна и продуктивна заетост и достоен труд за всички, изграждане на устойчива инфраструктура, насърчаване на приобщаваща и устойчива индустриализация и стимулиране на иновациите и осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство.

В кръглата маса участваха още зам.-министърът на икономиката и индустрията Давид Сукалински, зам.-министърът на финансите Методи Методиев, директорът на дирекция „Стратегическо планиране“ в Министерския съвет Радослав Миланов и други представители на заинтересованите страни.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

More News