Н. Пр. г-н Анатол Чебук, пълномощен посланик на Република Молдова проведе среща в БАИ за обсъждане на двустранните икономически отношения между двете страни.

ПОСЛАНИКЪТ НА РЕПУБЛИКА МОЛДОВА ПОСЕТИ БАИ

Среща между Христо Етрополски, и. д. изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции (БАИ) и Н. Пр. г-н Анатол Чебук, пълномощен посланик на Република Молдова в България се състоя в офиса на агенцията. Двустранната среща касаеше важни икономически и търговски въпроси, както и представянето на преимуществата на България като инвестиционна дестинация спрямо други конкурентни страни.

По време на срещата бе обсъдено бъдещото сключване на меморандум между БАИ и Агенция за инвестиции на Република Молдова за икономическо сътрудничество през началото на следващата година. Г-н Етрополски също така представи възможностите за инвестиции в България и пакета от насърчителните мерки, предоставяни от държавата с цел увеличаване на притока от преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ). Поставен беше и акцент върху приоритетните сектори в българската икономика, като автомобилостроене, машиностроене, електроника, информационните технологии, иновациите и сътрудничеството в научно-развойната дейност.

Н. Пр. г-н Анатол Чебук подкрепи увеличаването на сътрудничеството в типичния за двете страни земеделски отрасъл. Съгласувани бяха още области от взаимен интерес, сред които провеждане на бизнес форум в гр. Кишинев, с цел разкриване на потенциала на инвестициите в двустранен аспект.

През изминалия месец, в офиса на БАИ за среща ни посетиха новоназначените извънредни и пълномощни посланици на Република България: за Молдова – Мая Добрева, за Индия – Николай Янков,  за Словения – Красимир Божанов, за Ливан – Ясен Томов, за Йордания – Метин Казак. На срещите с дипломатическите представители, г-н Етрополски засегна теми за бъдещо сътрудничество по линията на преките чуждестранни инвестиции и възможностите за затвърждаване имиджа на България като атрактивна инвестиционна дестинация.

Христо Етрополски и Н. Пр. г-н Анатол Чебук, пълномощен посланик на Република Молдова на среща в БАИ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

More News