БАИ ОРГАНИЗИРА МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ В ГР. РИМ, ИТАЛИЯ

InvestBulgaria Agency Logo

БАИ ОРГАНИЗИРА МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ В ГР. РИМ, ИТАЛИЯ

На 28.06.2022 г. (вторник) от 10:30 часа, в зала „Colonne”, университет “LUISS Guido Carli”, гр. Рим, Италия, ще се проведе международен форум във връзка с изпълнението на проект „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Форумът ще представи условията и възможностите за инвестиране, стартиране и развитие на бизнес в Република България. Приоритетно ще бъдат обхванати секторите:

1.                „Автомобилостроене и машиностроене”;

2.                „Информационни технологии /ИТ/”.

На форума ще присъстват:

•                  Н. Пр. г-н Даниел Лорер – Министър на иновациите и растежа

•                  Н. Пр. Джузепина Дзара – посланик на Италия в България

•                  Н. Пр. г-н Тодор Стоянов – Извънреден и Пълномощен Посланик на Република България в Италианската Република

•                  Винченцо Боча – Президент на университета „LUISS Guido Carli”

•                  Представител на Конфиндустрия

Гости на събитието ще са водещи компании от секторите автомобилостроене, машиностроене и информационни технологии.

На форума ще бъдат представени дейността на Българска агенция за инвестиции /БАИ/ и условията и възможностите за инвестиране, стартиране и развитие на бизнес в Република България от г-н Богдан Богданов – Изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции /БАИ/, като ще бъдат проведени работен обяд и индивидуални разговори с представители на Българска агенция за инвестиции /БАИ/.

Презентации за възможностите за инвестиции ще изнесат представители на успешни компании, инвестирали в България:

Целта на проекта е Република България да подобри представянето си сред инвестиционната общност в световен мащаб като добро място за развитие на успешен бизнес.

Успешното изпълнение на проекта ще осигури в най-висока степен утвърждаването на Република България като успешна инвестиционна дестинация. На конференцията ще бъдат представени целите на проекта, неговата продължителност, финансиране и планирани дейности за изпълнение.

Финансирането на обществената поръчка е осигурено въз основа на проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация”, по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”, процедура чрез директно предоставяне – BG16RFOP002-2.006 „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ”.

Обща стойност на проекта: 1 758 333,33 лв. без ДДС Срок на изпълнение: 20.06.2023 г.

Бенефициент: Българска агенция за инвестиции (БАИ)

InvestBulgaria Agency logo and operational programme Innovation and competitiveness

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

More News