Ръководство

Мила Ненова

Изпълнителен директор

Г-жа Ненова е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. От 2016 г. е директор на Конфиндустрия България – сдружението на италианския бизнес в България. Притежава опит в управлението и създаването на двустранни икономически връзки и промотирането на България като добра дестинация за инвестиции. Има опит още в областта на управлението на човешките ресурси и индустриалните отношения, както и на европейски проекти.