Разширено търсене

Каталог на индустриалните зони


Hide Разширено търсене
В резултатите:
Локация:
Използваема площ в кв.м.:
от:
до:
Общо площ в кв.м.:
от:
до:
Фаза на развитие:
Статут на земята:
Собственост на земята:
Вътрешна пътна мрежа:
Електричество:
Канализация:
Газоснабдяване (CNG):
Водоснабдяване: