Разширено търсене

Събития

« Обратно

БАИ ще проведе уебинар на тема „Автоиндустрията в България: Успешен пример за производство и инвеститорски интереси“

08 декември 2021

 

На 9 декември 2021 г.  от 11.00 часа Българска агенция за инвестиции (БАИ) ще проведе уебинар на тема „Автоиндустрията в България: Успешен пример за производство и инвеститорски интереси“ в изпълнение на Проект № BG16RFOP002-2.006-0001-C04 „Повишаване качеството и количеството на услугите на потенциални инвеститори в България“, процедура № BG16RFOP002-2.006 ,,Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

По време на уебинара ще разберете повече за инвестиционния климат в България, предимствата, които предоставят мерките за насърчаване на инвестициите и държавните механизми за тяхното осъществяване. Развитието на автомобилния сектора към днешна дата. Ще научите как веригата за доставки на автомобили и части за автомобили ще се адаптира към новата ситуация, причинена от COVID-19 и какви са тенденциите в автомобилния сектор в Германия, електрическа и водородна мобилност и др.

 

Модератор на събитието ще бъде арх. Любомир Станиславов, Изпълнителен директор на Аутомотив Клъстер България.

 

Участие ще вземат  представители от български и чуждестранни компании, местна и регионална власт.

 

За регистрация и подробна програма за събитието, последвайте следния линк:

https://investbulgaria-virtualoffice.com/bg/events/global-trends-for-development-in-automotive-industry-review-of-investment-opportunities-in-bulgaria/