Разширено търсене

Събития

« Обратно

БАИ ще проведе уебинар на тема „Предимствата на България като инвестиционна дестинация“

24 ноември 2021

Българска агенция за инвестиции (БАИ) ще проведе уебинар на тема „Предимствата на България като инвестиционна дестинация“ на 25 ноември 2021г. от 11.00 часа, чрез дигитална платформа във връзка с изпълнение на Проект № BG16RFOP002-2.006-0001-C04 „Повишаване качеството и количеството на услугите на потенциални инвеститори в България“, процедура № BG16RFOP002-2.006 ,,Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

По време на уебинара ще бъдат  представени следните теми:

 

  • Инвестиционен климат в България. Предимства, предлагани от стимулите за насърчаване на инвестициите и държавните механизми за тяхното прилагане;
  • Данъчната система; Правна рамка и приложимост на държавната помощ при данъчни мерки
  • Макроикономическа снимка. Антикризисни публични политики и финансови инструменти за запазване на работна сила. Финансови схеми на ББР за подкрепа на бизнеса по време на пандемията covid-19.Финансови инструменти за подпомагане на възстановяването;
  • Добри практики на чуждестранни инвестиции в България; Сравнения в нивата на инвестициите с други страни от региона;
  • Предимствата на България спрямо съседните страни.

 

 

Модератор на събитието ще бъде Георги Стоев, Изпълнителен директор на Тракия Тех.

 

Участие ще вземат  представители от български и чуждестранни компании, местна и регионална власт.

 

За регистрация: https://investbulgaria-virtualoffice.com/events/the-advantages-of-bulgaria-as-an-investment-destination/

 

 

Очакваме Ви !