Разширено търсене

Новини

« Обратно

БАИ организира заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP002-2.006-0001 „Повишаване качеството и количеството на услугите на потенциални инвеститори в България.“

10 януари 2022

Българската агенция за инвестиции (БАИ) организира заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP002-2.006-0001 „Повишаване качеството и количеството на услугите на потенциални инвеститори в България.“ който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Събитието ще се проведе на 14.01.2022 г. (петък) от 10:30 ч. в хотел HYATT REGENCY SOFIA, зала „Васил Левски“.

Заключителната пресконференция ще оповести източниците на финансиране, целите, дейностите и постигнатите резултати от изпълнението на проекта.

В пресконференцията ще участва екипът по управление на проекта, който съвместно с представители на фирмите изпълнители, подробно и чрез демонстрации ще представи постигнатите резултати от изпълнението.

Основна цел на проекта бе да повиши качеството и количеството на услугите, предоставяни на настоящите и потенциалните инвеститори и да стимулира инвестициите в ключови за България сектори с висок потенциал за развитие, чрез осигуряване на институционална подкрепа за подобряване на бизнес средата.

Проектът е изключително важен, защото е в съответствие и с дългосрочната визия на БАИ, а именно да се развива като надежден и компетентен партньор на чуждестранните инвеститори, ползващ се с институционално доверие и авторитет при осъществяване на целите си за привличане на инвестиции в България.          

 

Достъпът до събитието ще се осъществява със зелен сертификат.

 

 

Моля до 12.01.2022 г. (сряда) да потвърдите присъствието си на електронен адрес: marketing@alfamarket.biz

Лице за контакт: Мирела Петрова, тел.: 0886196060