Разширено търсене

Новини

« Обратно

БАИ проведе уебинар на тема „Автоиндустрията в България: Успешен пример за производство и инвеститорски интереси“

09 декември 2021

 

Българска агенция за инвестиции (БАИ) проведе уебинар на тема „Автоиндустрията в България: Успешен пример за производство и инвеститорски интереси“ на 09 декември 2021 г. от 11.00 часа, във връзка с изпълнение на Проект № BG16RFOP002-2.006-0001-C04 „Повишаване качеството и количеството на услугите на потенциални инвеститори в България“, процедура № BG16RFOP002-2.006 ,,Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Модератор на събитието беше арх.Любомир Станиславов, Изпълнителен директор на Аутомотив Клъстер България.

 

Инвестиционният климат в България. Предимствата, които предоставят мерките за насърчаване на инвестициите и държавните механизми за тяхното осъществяване бяха представени  от  г-н Стамен Янев, Изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции.

 

Иван Михайлов, Председател на Съвета на директорите на Автомобилен клъстер България, представи информация по темата за разширяване на екосистемата в областта на автомобилостроенето и мобилността, сътрудничеството с академичните среди, изграждане на критична маса от качество, верига за доставки, инженеринг и други специфични профили на автомобилната индустрия, разширяване на портфолио от продукти произведени в България.

 

Thomas Purnell, административен директор в Gestamp-Etem Automotive, представи  презентация на тема: „Как веригата за доставки на автомобили и части за автомобили ще се адаптира към новата ситуация, причинена от COVID-19?“.

 

Представена беше и темата: „Тенденции в автомобилния сектор в Германия, електрическа и водородна мобилност" от Стойчо Стойчев,  Служба по търговско-икономическите въпроси в Хамбург.

 

Най-добри практики при чуждестранни инвестиции в автомобилната индустрия в България. Електрически автомобили - превозни средства от ново поколение, представи Matthias Preuß, Мениджър доставки в Next.e.GO Mobile. Start-up компания, основана през 2015г, която залага на мобилността и на електрическите малки автомобили, устойчиви, издръжливи, с оптимизиран размер на батерията и стационарна енергийна система.   

 

По темите за увеличение с 30% на продажбите на нови автомобили в САЩ, Китай и Европа и 55% от всички продажби на нови автомобили в Европа може да са изцяло електрически до 2030 г. – тенденции, представиха: арх.Любомир Станиславов, Изпълнителен директор на Аутомотив Клъстер България и Антон Дончев, член на УС на Българска автомобилна индустрия .

 

Архитект Станиславов сподели, че 2019 г. е била най- добрата година по отношение на продажбите, а през 2020 г. има спад, но общият оборот за България е 36.772 млрд. евро.

 

Г-н Антон Дончев обърна внимание по отношение на глобалните продажби в първите три месеца на 2021г: в САЩ и Канада има увеличение с15%, в Европа с 28% и с 53% - в Китай.

 

Мария Стоева, Ръководител бизнес развитие, ManpowerGroup представи темата „Квалифицирана работна ръка, съществуващо инженерно ноу-хау“ , Тя сподели, че инвестиционния климат в България е добър, много млади хора се завръщат в България, за да работят и трябва работодателите да наемат талантливи хора в компаниите си.

 

Участие взеха над 60 представители от български и чуждестранни компании, местна и регионална власт.