Разширено търсене

чл.35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

1 РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ за несъвместимост 2018г.
чл.35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
№ по ред Рег. № Служител Длъжност Дирекция Дата на подаване на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ изтегляне
1 БАИ-ФЛ-150/29.03.2018 Соня Огнянова Русева мл. експерт - юрист МИО 29.03.2018 декларация
2 БАИ-ФЛ-151/29.03.2018 Даяна Петрова Попангелова мл. експерт МИО 29.03.2018 декларация
3 БАИ-ФЛ-152/29.03.2018 Елена Иванова Василева гл. експерт МИО 29.03.2018 декларация
4 БАИ-ФЛ-153/02.05.2018 Славиян Емилов Костадинов счетоводител АПО 02.05.2018 декларация
5 БАИ-ФЛ-154/25.05.2018 Венета Петрова Кирилова специалист АПО 25.05.2018 декларация
6 БАИ-ФЛ-108/18.06.2018 Петър Стефанов Младенов специалист МИО 18.06.2018 декларация
7 БАИ-ФЛ-131/18.06.2018 Даяна Петрова Попангелова мл. експерт МИО 03.08.2018 декларация
8 БАИ-ФЛ-147/18.06.2018 Анелия Стоянова Станчева мл. експерт МИО 10.09.2018 декларация
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28