Разширено търсене

Декларации по чл.12

Име Публична длъжност Дата Декларация
Албена Цветкова Илиева Главен експерт - СИО 23.01.2009г. Изтегли
Албена Цветкова Илиева 21.06.2013г. Изтегли
Александра Петрова  Пулова Главен експерт -ОИО 26.01.2009 г. Изтегли
Александра Петрова  Пулова 08.07.2013 г. Изтегли
Анна Людмилова Радовска Главен секретар 20.03.2015 изтегли
Анна Людмилова Радовска 18.06.2015
Анна Людмилова Радовска 08.08.2016
Анна Сашова Йорданова Старши експерт -СИО 02.01.2014 г. Изтегли
Анна Сашова Йорданова 02.01.2014 г. Изтегли
Биляна Орлинова Петкова Старши експерт - ОА 23.01.2009 г. Изтегли
Биляна Орлинова Петкова 24.06.2013 г Изтегли
Борислав Бисеров Стефанов Изпълнителен директор 01.12.2009 г. Изтегли
Борислав Бисеров Стефанов 18.12.2009 г. Изтегли
Борислав Бисеров Стефанов 10.05.2010 г. Изтегли
Боян Анастасов Хитров Главен секретар 10.01.2014 г. Изтегли
Боян Анастасов Хитров 10.01.2014 г. Изтегли
Валентина Александрова Караиванова Директор Дирекция -СИО 22.01.2009 г. Изтегли
Валентина Александрова Караиванова 21.06.2013 г. Изтегли
Валентина Бориславова Йосифова Старши експерт -ОИО 23.01.2009 г. Изтегли
Валентина Бориславова Йосифова 21.06.2013 г Изтегли
Весел Наков Илиев Главен счетоводител -ОА 26.03.2009 г. Изтегли
Весел Наков Илиев 24.06.2013 г. Изтегли
Весела Стоянова Къналиева Главен експерт -СИО 23.01.2009 г. Изтегли
Владимир Любомиров Ранков Главен експерт - ОИО 28.01.2009 г. Изтегли
Владимир Любомиров Ранков 01.07.2013 г. Изтегли
Георги Алипиев Георгиев Старши експерт -СИО 28.01.2009 г. Изтегли
Георги Алипиев Георгиев 21.06.2013 г. Изтегли
Георги Димитров Петров Старши експерт-МИО 20.01.2016 изтегли
Гергана Илиянова Илиева Младши експерт -ОИО 02.01.2014 г. Изтегли
Гергана Илиянова Илиева 02.01.2014 г. Изтегли
Гергана Росинова Новачева Младши експерт - МИО 14.01.2016 изтегли
Даниела Евгениева Кунева Старши експерт - юрист, Д"МИО" 18-04-17 Изтегли
Даниела Евгениева Кунева 18-10-16 Изтегли
Деница Димитрова Симеонова Специалист -ОИО 04.07.2013г. Изтегли
Деница Димитрова Симеонова 04.07.2013г. Изтегли
Диана Борисова Борисова Главен счетоводител - АПО 01.09.2016 изтегли
Димитър Владимиров Владиков Старши експерт -ОИО 01.07.2013 г. Изтегли
Димитър Красимиров Захариев Шофьор, Д"АПО" 01-11-16 Изтегли
Димитър Тодоров Николов Директор дирекция -ОИО 22.01.2009 г. Изтегли
Димитър Тодоров Николов 21.06.2013 г. Изтегли
Донка Тодорова Иванова Директор дирекция-ОА 23.01.2009 г. Изтегли
Донка Тодорова Иванова 24.06.2013 г. Изтегли
Елена Йорданова Кожухарова Старши експерт -СИО 07.04.2009 г. Изтегли
Елена Йорданова Кожухарова 21.06.2013 г. Изтегли
Ивета Пламенова Павлова Специалист -ОИО 07.10.2013 г. Изтегли
Ивета Пламенова Павлова 07.10.2013 г. Изтегли
Иветка Тодорова Петрова Директор - АПО 24.07.2015 изтегли
Йоана Божидарова Теофилова Специалист - АПО 14.01.2016 изтегли
Йоана Божидарова Теофилова Специалист, Д"АПО" 14-01-16 Изтегли
Йордан Георгиев Памуков Специалист - МИО 23.06.2015 изтегли
Йордан Георгиев Памуков Младши експерт, Д"МИО" 03-01-17 Изтегли
Калоян Йорданов Калоянов Главен експерт -СИО 23.01.2009 г. Изтегли
Калоян Йорданов Калоянов 21.06.2013 г Изтегли
Кирила Георгиева Маринова Младши експерт, Д"МИО" 15-02-17 Изтегли
Кристина Христова Димитрова Специалист обща администрация 13.09.2013г. Изтегли
Кристина Христова Димитрова 13.09.2013 г. Изтегли
Любка Александрова Младенова Младши експерт -М 27.01.2015 изтегли
Людмил Георгиев Михайлов Главен секретар 26.01.2009 г. Изтегли
Людмил Георгиев Михайлов 21.06.2013 г. Изтегли
Магдалена Юлиянова Маринова Старши експерт -М 24.01.2015 изтегли
Магдалена Юлиянова Маринова 09.03.2015
Мария Димчева Иванова Главен експерт -СИО 23.01.2009 г. Изтегли
Мария Димчева Иванова 21.06.2013 г. Изтегли
Мартина Димитрова Димитрова Специалист - МИО 07.06.2016 изтегли
Наталия Микова Микова Главен експерт - ОИО 23.01.2009 г. Изтегли
Наталия Микова Микова 26.06.2013 г. Изтегли
Недялко Василев Козалиев Специалист -ОИО 17.09.2013 г. Изтегли
Недялко Василев Козалиев 17.09.2013 г. Изтегли
Никола Петров Мънзелов Главен експерт - СИО 26.01.2009 г. Изтегли
Никола Петров Мънзелов 21.06.2013 г. Изтегли
Николай Георгиев Ангов Специалист - ОИО 10.07.2013 г. Изтегли
Николай Георгиев Ангов 10.07.2013 г. Изтегли
Петър Илиянов Пенчев Директор - СИО 10.02.2015 изтегли
Петя Цветанова Джокова Специалист -ОА 30.01.2009 г. Изтегли
Петя Цветанова Джокова 21.06.2013 г. Изтегли
Полина Димитрова Иванова Младши експерт- МИО 09.06.2016 изтегли
Полина Димитрова Иванова Младши експерт, Д"МИО" 14-12-16 Изтегли
Полина Димитрова Иванова 01-06-16 Изтегли
Росица Владова Бонева Главен счетоводител-АПО 02.06.2015 изтегли
Росица Владова Бонева 01.09.2015
Светослав Пейчев Гатев Младши експерт - МИО 20.01.2016 изтегли
Светослав Пейчев Гатев 01.08.2016
Соня Огнянова Русева Специалист, Д"МИО" 13-06-17 Изтегли
Теодора Мирославова Ставрева Главен експерт - МИО 07.05.2015 изтегли
Теодора Мирославова Ставрева 01.09.2015
Теодора Мирославова Ставрева Главен експерт, Д "МИО" 01-09-15 Изтегли
Христо Бисеров Кътовски Специалист - ОИО 07.06.2013 г. Изтегли
Христо Бисеров Кътовски 07.06.2013 г. Изтегли
Христо Илиев Етрополски Главен експерт - СИО 23.01.2009 г. Изтегли
Христо Илиев Етрополски 21.06.2013 г Изтегли
Христо Недялков Станков Старши експерт - СИО 06.02.2009 г. Изтегли
Христо Недялков Станков 21.06.2013 г. Изтегли
Юлиян Недялков Балчев Главен експерт -ОИО 26.01.2009 г. Изтегли
Юлиян Недялков Балчев 26.06.2013 г. Изтегли
Яна Григорова Григорова Старши експерт - СИО 23.01.2009 г. Изтегли
Яна Григорова Григорова Старши експерт - СИО 21.06.2013 г. Изтегли