Разширено търсене

Декларации по чл.12

 

Служители на БАИ

 

ИМЕ

ПОЗИЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ

1.

Анелия Станчева

Гл. експерт

 Д МИО

изтегли

2.

Ваня Караганева

Мл. Експерт

Д АПО

 изтегли

3.

Даниела Кунева

Директор на

 Д АПО

изтегли

4.

Елена Василева

Гл. експерт

Д МИО

изтегли

5.

Йордан Памуков

Ст. Експерт

Д МИО

изтегли

6.

Кирила Маринова

Ст. Експерт

Д МИО

изтегли

7.

Мария Иванова

Гл. експерт

Д МИО

изтегли

8.

Милена Лозанова

Директор на

 Д МИО

изтегли

9.

Наталия Кьосева

Гл. Експерт

Д МИО

изтегли

10.

Петър Павлов

Мл. Експерт

Д МИО

изтегли

11.

Синан Абазов

Гл. Експерт

Д МИО

изтегли

12.

Славиян Костадинов

Главен счетоводител

изтегли

13.

Соня Русева

Гл. експерт – юрист

Д МИО

изтегли

14.

Теодор Цветков

Гл. експерт

Д МИО

изтегли

15.

Теодора Ставрева

 

Гл. юрисконсулт

Д АПО

изтегли

16.

Юлиян Балчев

Гл. експерт

Д МИО

изтегли