Разширено търсене

Декларации на сътрудниците

2016г.

 

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

 

Име

Публична длъжност

Дата на подаване

Декларация

Анна Людмилова Радовска

Главен секретар

20.03.2015

18.06.2015

изтегли

Георги Димитров Петров

Старши експерт-МИО

20.01.2016

08.08.2016

изтегли

Гергана Росинова Новачева

Младши експерт - МИО

14.01.2016

изтегли

Диана Борисова Борисова

Главен счетоводител - АПО

01.09.2016

изтегли

Иветка Тодорова Петрова

Директор - АПО

24.07.2015

изтегли

Йоана Божидарова Теофилова

Специалист - АПО

14.01.2016

изтегли

Йордан Георгиев Памуков

Специалист - МИО

23.06.2015

изтегли

Любка Александрова Младенова

Младши експерт -М

27.01.2015

изтегли

Магдалена Юлиянова Маринова

Старши експерт -М

24.01.2015

09.03.2015

изтегли

Мартина Димитрова Димитрова

Специалист - МИО

07.06.2016

изтегли

Петър Илиянов Пенчев

Директор - СИО

10.02.2015

изтегли

Петър Любомиров Калчев

Главен юрисконсулт

04.01.2016

изтегли

Полина Димитрова Иванова

Младши експерт- МИО

09.06.2016

изтегли

Росица Владова Бонева

Главен счетоводител-АПО

02.06.2015

01.09.2015

изтегли

Светослав Пейчев Гатев

Младши експерт - МИО

20.01.2016

01.08.2016

изтегли

Теодора Мирославова Ставрева

Главен експерт - МИО

07.05.2015

01.09.2015

изтегли

 

 

 

 

 

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

Име

Публична длъжност

Дата на подаване

Декларация

Албена Цветкова Илиева

Главен експерт - СИО

23.01.2009г.                           21.06.2013г.

Изтегли

Изтегли

Александра Петрова  Пулова

Главен експерт -ОИО

26.01.2009 г.

08.07.2013 г.

Изтегли

Изтегли

Анна Сашова Йорданова

Старши експерт -СИО

02.01.2014 г.

02.01.2014 г.

Изтегли

Изтегли

Биляна Орлинова Петкова

Старши експерт - ОА

23.01.2009 г.

24.06.2013 г

Изтегли

Изтегли

Борислав Бисеров Стефанов

Изпълнителен директор

01.12.2009 г.

18.12.2009 г.          10.05.2010 г.

Изтегли

Изтегли

Изтегли

Боян Анастасов Хитров

Главен секретар

10.01.2014 г.

10.01.2014 г.

Изтегли

Изтегли

Валентина Бориславова Йосифова

Старши експерт -ОИО

23.01.2009 г.

21.06.2013 г

Изтегли

Изтегли

Весел Наков Илиев

Главен счетоводител -ОА

26.03.2009 г.

24.06.2013 г.

Изтегли

Изтегли

Валентина Александрова Караиванова

Директор Дирекция -СИО

22.01.2009 г.

21.06.2013 г.

Изтегли

Изтегли

Весела Стоянова Къналиева

Главен експерт -СИО

23.01.2009 г.

Изтегли

Владимир Любомиров Ранков

Главен експерт - ОИО

28.01.2009 г.

01.07.2013 г.

Изтегли

Изтегли

Георги Алипиев Георгиев

Старши експерт -СИО

28.01.2009 г.

21.06.2013 г.

Изтегли

Изтегли

Гергана Илиянова Илиева

Младши експерт -ОИО

02.01.2014 г.

02.01.2014 г.

Изтегли

Изтегли

Димитър Владимиров Владиков

Старши експерт -ОИО

01.07.2013 г.

Изтегли

Димитър Тодоров Николов

Директор дирекция -ОИО

22.01.2009 г.

21.06.2013 г.

Изтегли

Изтегли

Деница Димитрова Симеонова

Специалист -ОИО

04.07.2013г.

04.07.2013г.

Изтегли

Изтегли

Донка Тодорова Иванова

Директор дирекция-ОА

23.01.2009 г.

24.06.2013 г.

Изтегли

Изтегли

Елена Йорданова Кожухарова

Старши експерт -СИО

07.04.2009 г.

21.06.2013 г.

Изтегли

Изтегли

Ивета Пламенова Павлова

Специалист -ОИО

07.10.2013 г.

07.10.2013 г.

Изтегли

Изтегли

Калоян Йорданов Калоянов

Главен експерт -СИО

23.01.2009 г.

21.06.2013 г

Изтегли

Изтегли

Кристина Христова Димитрова

Специалист обща администрация

13.09.2013г.

13.09.2013 г.

Изтегли

Изтегли

Людмил Георгиев Михайлов

Главен секретар

26.01.2009 г.

21.06.2013 г.

Изтегли

Изтегли

Мария Димчева Иванова

Главен експерт -СИО

23.01.2009 г.

21.06.2013 г.

Изтегли

Изтегли

Наталия Микова Микова

Главен експерт - ОИО

23.01.2009 г.

26.06.2013 г.

Изтегли

Изтегли

Недялко Василев Козалиев Специалист -ОИО

17.09.2013 г.

17.09.2013 г.

Изтегли

Изтегли

Никола Петров Мънзелов

Главен експерт - СИО

26.01.2009 г.

21.06.2013 г.

Изтегли

Изтегли

Николай Георгиев Ангов

Специалист - ОИО

10.07.2013 г.

10.07.2013 г.

Изтегли

Изтегли

Петя Цветанова Джокова

Специалист -ОА

30.01.2009 г.

21.06.2013 г.

Изтегли

Изтегли

Христо Недялков Станков

Старши експерт - СИО

06.02.2009 г.

21.06.2013 г.

Изтегли

Изтегли

Христо Бисеров Кътовски

Специалист - ОИО

07.06.2013 г.

07.06.2013 г.

Изтегли

Изтегли

Христо Илиев Етрополски

Главен експерт - СИО

23.01.2009 г.          21.06.2013 г

Изтегли

Изтегли

Юлиян Недялков Балчев

Главен експерт -ОИО

26.01.2009 г.

26.06.2013 г.

Изтегли

Изтегли

Яна Григорова Григорова

Старши експерт - СИО

23.01.2009 г.

21.06.2013 г.

Изтегли

Изтегли