Разширено търсене

Демография

  • Население: 6 951 482 (2019)
  • 60.8 % от населението е в трудоспособна възраст (25-64г.)
  • 49,5 % от населението в трудоспособна възраст владее повече от един чужд език
  • Приблизително 80% от населението в трудоспособна възраст притежава средно или висше образование
  • 25% от населението има висше образование;
  • България е силно урбанизирана страна, като повече от 5 милиона души живеят в градове

Данни за броя на населението по области към дата 31.12.2019 г.