Разширено търсене

Икономика

Стратегическо местоположение на България в центъра на Югоизточна Европа, пресичана от главните пътища от Европа към Близкия изток и Азия

 • България има стратегическо географско положение, което осигурява достъп до следните позари:
  • Югоизточна Европа – бързо растящ пазар със 122 млн. потребители
  • ЕС – България предлага най-ниски разходи за бизнес и живот и безмитен достъп до пазар с 500 млн. потребители
  • ОНД, Близкия изток и Северна Африка
 • България предлага добра комбинация от политическа и макроикономическа стабилност и стимули за инвеститорите:
  • Стабилна парламентарна демокрация, членство в ЕС, НАТО и СТО
  • Българският лев е фиксиран към еврото съгласно договореностите на валутен борд
  • Най-конкурентни данъци и разходи за работна сила в ЕС, съчетани със специални насърчителни мерки за инвеститорите

Важни икономически показатели (2019)

БВП в млрд. евро

Износ в млрд. евро

Нетни ПЧИ в % от БВП

60.9

38.3

3.2

Ръст на БВП в %

Безработица в %

Инфлация в %

3.7

3

3.1

Бюджетен дефицит в % от БВП

Външен дълг в % oт БВП

1.7

20.4

 

Дългосрочен кредитен рейтинг

Moody’s: Baa2 стабилен

S&P: BBB стабилен

Fitch: BBB стабилен

Източник: БНБ, Eurostat