Разширено търсене

Икономика

Стратегическо местоположение на България в центъра на Югоизточна Европа, пресичана от главните пътища от Европа към Близкия изток и Азия

 • България има стратегическо географско положение, което осигурява достъп до следните позари:
  • Югоизточна Европа – бързо растящ пазар със 122 млн. потребители
  • ЕС – България предлага най-ниски разходи за бизнес и живот и безмитен достъп до пазар с 500 млн. потребители
  • ОНД, Близкия изток и Северна Африка
 • България предлага добра комбинация от политическа и макроикономическа стабилност и стимули за инвеститорите:
  • Стабилна парламентарна демокрация, членство в ЕС, НАТО и СТО
  • Българският лев е фиксиран към еврото съгласно договореностите на валутен борд
  • Най-ниски данъци и най-ниски разходи за работна сила в ЕС, съчетани със специални насърчителни мерки за инвеститорите
  • Финансиране от ЕС – над 8 млрд. евро от фондове на ЕС през следващите години

Важни икономически показатели (2014)

БВП в млрд. евро

Износ в млрд. евро

Нетни ПЧИ в % от БВП

42,1

22,1

3.2

Ръст на БВП в %

Безработица в %

Инфлация в %

1.7

10.6

-1.6

Бюджетен дефицит в % от БВП

Външен дълг в % oт БВП

Баланс на текущата сметка в % от БВП

-1,5

18,9

0.0

Дългосрочен кредитен рейтинг

Moody’s: Baa2 стабилен

S&P: BB+ стабилен

Fitch: BBB- стабилен

Източник: БНБ, Eurostat

 

 

 

Източник: БНБ

 

 

Източник: БНБ

 

Данъци:

 


Източник: Worldwide text

 

Образование в България:

 

Средно около 60,000 студенти се дипломират всяка годинаИзточник: НСИ