Разширено търсене

Екип

Стамен Янев

Изпълнителен директор

02 9855505

s.yanev@investbg.government.bg

 

 

Маджиде Ахмедова

Заместник изпълнителен директор

02 985 5509

m.ahmedova@investbg.government.bg

 

 

Дирекция „Маркетинг и инвестиционно обслужване“

 

Милена Лозанова

Директор на Дирекция „Маркетинг и инвестиционно обслужване“

02 985 5531

m.lozanova@investbg.government.bg

 

Елена Василева

Главен експерт

Инвестиционно обслужване

02 985 5558

e.vasileva@investbg.government.bg

 

Соня Русева

Главен експерт-юрист

Инвестиционно обслужване

02 985 5548

s.ruseva@investbg.government.bg

 

Анелия Станчева

Главен експерт

Процедура по установяване на направена инвестиция по ЗЧРБ и ЗБГ

02 985 5548

a.stancheva@investbg.government.bg

 

Теодор Цветков

Главен експерт

Инвестиционно обслужване

02 985 5529

t.tzvetkov@investbg.government.bg

 

Мария Иванова

Главен експерт

Инвестиционно обслужване

02 985 5572

m.ivanova@investbg.government.bg

 

Юлиян Балчев

Главен експерт

Инвестиционно обслужване

02 985 5536

j.balchev@investbg.government.bg

 

Синан Абазов

Главен експерт

Инвестиционно обслужване

02 985 5529

s.abazov@investbg.government.bg

 

Йордан Памуков

Старши експерт - ПР

02 985 5565

y.pamukov@investbg.government.bg

 

Кирила Маринова

Старши експерт

Маркетинг

02 985 5522

k.marinova@investbg.government.bg

 

Петър Павлов

Младши експерт

Маркетинг

02 985 5518

p.pavlov@investbg.government.bg

 

Наталия Кьосева

Главен експерт

Инвестиционно обслужване

n.kyoseva@investbg.government.bg 

 

Ирина Кожушкова

Специалист

02 985 5521

i.kozhushkova@investbg.government.bg

 

Дирекция „Административно и правно обслужване“

 

Даниела Кунева

Директор на Дирекция „Административно и правно обслужване“

02 985 5559

d.kuneva@investbg.government.bg

 

Теодора Ставрева

Главен юрисконсулт

02 985 5535

t.stavreva@investbg.government.bg

 

Славиян Костадинов

Главен счетоводител

02 985 5570

s.kostadinov@investbg.government.bg

 

Ваня Караганева

Младши експерт

02 985 5551

v.karaganeva@investbg.government.bg

 

Боянка Христева

Специалист

b.hristeva@investbg.government.bg


Илия Илиев

Шофьор/Домакин

i.iliev@investbg.government.bg

 

Деловодство

 

Венета Кирилова

Специалист

02 985 5561

v.kirilova@investbg.government.bg