Разширено търсене

„Изготвяне на документации за предвидените процедури за възлагане на обществени поръчки по проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002”

Обществена поръчка за Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Изготвяне на документации за предвидените процедури за възлагане на обществени поръчки по проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002”

Българска агенция за инвестиции обявява обществена поръчка за Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Изготвяне на документации за предвидените процедури за възлагане на обществени поръчки по проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002”

Документи:


Обява


Техническо задание


Образци


Проект на договор

 

Протокол 1

 

Протокол 2


1. Договор за обществена поръчка

 

2. Приложение 1 - Техническо задание

 

3. Приложение 2 - Техническо предложение

 

4. Пр. 1 към Техническото предложение


5. Пр. 2 към Техническото предложение

 

6.Приложение 3 - Ценово предложение