Разширено търсене

Медийна кампания на България

През март 2013 Българска агенция за инвестиции стартира глобална капмания за популяризиране на инестиционните предимства, които България предлага. Капманията изтъква обикновени, но не добре познати факти за предимствата и насърчителните мерки, предлагани на инвеститорите. Някои от тях са – ниски данъци, квалифицирана работна ръка, ниски оперативни разходи, стратегическо географско положение, стабилна фискална и икономическа политика, умерен климат и непокътната природа.

Серия от печатни реклами, интернет банери и телевизионни клипове бяха създадени в модерен инфографски стил. Рекламите са публикувани в печатните и онлайн издания на водещи, световни бизнес медии като: Financial Times, Wall Street Journal, Economist, Bloomberg businessweek, CNN, CNBC и Bloomberg TV.

Кампанията е съсредоточена върху представяне на особеностите на най – привлекателните за инвестиране сектори в България – аутсорсинг на бизнес процеси, информационни технологии, машиностроене, транспортно оборудване, химическа индустрия,  електротехника и електроника, транспорт и логистика, здравеопазване и медицински туризъм, храни и земеделие. Представители на 15 фирми, опериращи в тези сектори, споделиха своите впечатления за привлекателността на България като инвестиционна дестинация в пет кратки филма. Тяхното положително отношение и оптимистичен поглед върху България подкрепят мотото – Come for a visit return on investment.

Проектът е съвместно финансиран с Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

Печатни реклами

 

More info about print ads


 

 

Интернет банери

 

More info about the internet banners

 

 

Телевизионни реклами

 

More info about the TV spots

 

 

Успешни инвеститори