Разширено търсене

„Медийна кампания на България и международни конференции и кръгли маси в САЩ и Азия с цел привличане на чуждестранни инвестиции” – с три обособени позиции

Медийна кампания на България и международни конференции и кръгли маси  в САЩ и Азия с цел привличане на чуждестранни инвестиции” – с три обособени позиции

 

Дата на обявяване: 28.07.2015 г.

 

Уважаеми Дами и Господа,

Българска агенция за инвестиции, с адрес: София, ул. "Аксаков" № 31, на основание Решение № ПР-К-06-46/28.07.2015 г. на изпълнителния директор, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в открита процедура с предмет:

Медийна кампания на България и международни конференции и кръгли маси  в САЩ и Азия с цел привличане на чуждестранни инвестиции” – с три обособени позиции

 

1. Обособена   позиция  1 – Медийна кампания чрез излъчване на  рекламни видеоклипове

 

2. Обособена позиция  2  - Медийна кампания чрез интернет

 

3. Обособена позиция  3 – Провеждане на 2 международни конференции и 2 кръгли маси  в САЩ и Азия

 

Договор с предмет: "Медийна кампания на България и международни конференции и кръгли маси  в САЩ и Азия с цел привличане на чуждестранни инвестиции – по обособена позиция 1 - Медийна кампания чрез излъчване на  рекламни видеоклипове

 

 

Договор с предмет:"Медийна кампания на България в САЩ и Азия с цел привличане на чуждестранни инвестиции" – по Обособена позиция 2 – „Медийна кампания чрез интернет"

 

 

Договор с предмет: "Медийна кампания на България и международни конференции и кръгли маси  в САЩ и Азия с цел привличане на чуждестранни инвестиции – по обособена позиция 3 - Провеждане на 2 международни конференции и 2 кръгли маси  в САЩ и Азия


Решение № 1 от 06.10.2015 г.

Протокол № 2

Протокол № 3

Протокол № 4

 

 

Заповед № ПР-ВД-06-6 от 01.10.2015 г.

 

Съобщение (за отваряне на ценови оферти)

 

Протокол 1

 

Разяснение 1

Разяснение 2

Разяснение 3

Разяснение 4

Разяснение 5

Разяснение 6

Разяснение 7

Разяснение 8

Разяснение 9

Разяснение 10

Разяснение 11

Разяснение 12

Разяснение 13

Разяснение 14

 

 

Решение

Решение за промяна

Обявление и анекс

Документация за участие

Образци на документи

Проекто-договори

Становище на АОП за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

 

Крайна дата за подаване на документи: 07.09.2015 г.