Разширено търсене

„Медийна кампания на България и международни конференции и кръгли маси в САЩ и Азия с цел привличане на чуждестранни инвестиции” – с три обособени позиции (Прекратена)

Медийна кампания на България и международни конференции и кръгли маси  в САЩ и Азия с цел привличане на чуждестранни инвестиции” – с три обособени позиции (Прекратена)

 

Дата на обявяване: 10.07.2015 г.

 

Уважаеми Дами и Господа,

Българска агенция за инвестиции, с адрес: София, ул. "Аксаков" № 31, на основание Решение № ПР-К-06-33/10.07.2015 г. на изпълнителния директор, отправя покана към всички заинтересовани участници за участие в открита процедура с предмет:

Медийна кампания на България и международни конференции и кръгли маси  в САЩ и Азия с цел привличане на чуждестранни инвестиции” – с три обособени позиции

 

1. Обособена   позиция  1 – Медийна кампания чрез излъчване на  рекламни видеоклипове

 

2. Обособена позиция  2  - Медийна кампания чрез интернет

 

3. Обособена позиция  3 – Провеждане на 2 международни конференции и 2 кръгли маси  в САЩ и Азия

 

 

Решение

Решение за промяна

Обявление и анекс

Документация за участие - актуализирана

Образци на документи

Проекто-договори

Становище на АОП за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

 

Крайна дата за подаване на документи: 24.08.2015 г.

 

 

Решение за прекратяване АОП

 

Решение за прекратяване