Разширено търсене

Партьори

Развийте своя бизнес в София

 

 

Мисията на Агенцията е да подкрепя развитието на гр. София, като модерен, прогресивен, иновативен, интелигентен и зелен град, притегателно и предпочитано място за стартиране и развитие на бизнес, развойни дейности, стартъп и предприемачески проекти от български и чуждестранни организации.

Град София да бъде регионален център за компетенции, който привлича, задържа и вдъхновява професионалисти, предприемачи и учени, както и града да се обособи като дестинация за високоефективни индустрии на знанието (knowledge industries).

Екипът на агенцията предоставя информация, анализи, контакти и насоки за стартиране на бизнес в столицата на България. Агенцията сътрудничи тясно с всички структури на Столичната община и по този начин подкрепя предприемачите на всяка стъпка от реализирането на инвестиционното намерение.

 

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=oOBY3gbP8kI&t=20s

Адрес на сайта: https://investsofia.com

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Развийте своя бизнес в Пловдив

 

Пловдив е индустриалният лидер на България. В региона на Пловдив се намира и най-голямата индустриална зона в страната и в Югоизточна Европа – Тракия икономическа зона, с площ от 10 700 000 м², в която, своята дейност осъществяват над 180 български и международни компании. Производството в Пловдив и региона допринася за около 40% от БВП на местната икономика, като заетите в сектора са над 74 000 души. В последните години се наблюдава устойчив ръст на машиностроенето и изработката на машинни компоненти и части.

 

Пловдив е втората по-големина аутсорсинг дестинация в България с над 7000 заети в сектора. В града работят 10 научни центъра и лаборатории в различни сфери на науката. В последните години в града се забелязва устойчив ръст на научноизследователската дейност в секторите на земеделието, ХВП и машиностроенето, която Община Пловдив активно подпомага и насърчава. Общината се стреми - чрез тясно сътрудничество с Българската академия на науките, бизнес сектора и университетите, да осигури и подкрепи развитието на местната екосистема.

 

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=OwnB5G6Dcn8&list=TLGGTkTW5pJSCy0xNDA1MjAyMQ

 

Адрес на сайта:  https://invest.plovdiv.bg/

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Развийте своя бизнес в Бургас

 

Бургас има изключително благоприятно геостратегическо положение и предлага на инвеститорите уникални възможности за комуникация. Градът е важен търговски и транспортен център, с международно летище, което обслужва повече от 2,8 милиона пътници годишно и едно от най-големите пристанища на Черноморското крайбрежие. Добре развитата транспортна инфраструктура свързва града с континента с магистрали и железопътни линии. През Бургас минава Общоевропейският транспортен коридор №8, чрез който се осъществява най-кратката сухоземна връзка между Адриатическото и Черноморското крайбрежие.

 

Бургас има 233 000 граждани, от които 67% са в трудоспособна възраст. Проучване, направено от Българската аутсорсинг асоциация показва, че работната сила в Бургас е добре образована, висококвалифицирана и многоезична. Бургас разполага с висококвалифицирани служители, които са "рентабилни" и отлично предлагане на недвижими имоти. Градът е подходящ за привличане на повече млади хора и има потенциал да се превърне в център на креативността и свързаността, където хората и компаниите доставят повече, за по-малко.

 

Снимки:

 

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=0OkZmxvTe1A

 

Адрес на сайта: https://invest.burgas.bg

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Развийте своя бизнес във Варна

 

През Варна преминава паневропейски транспортен коридор 8, автомагистрала А2 – „Хемус“ и автомагистрала А5 – „Черно море“, Европейски път E87. Железопътната гара обслужва първата жп линия в страната. Западно от Варна е разположено Летище Варна, което обслужва над 65 български и чужди авиокомпании, които изпълняват редовни и чартърни полети до над 35 държави. Аерогарата е едно от четирите международни летища в страната с целогодишен режим на работа. През 2019 г. през аерогарата са преминали над 2 милиона пътници. Летището е свързано с няколко възможности за транспорт до града – автобусна линия; таксиметрови услуги и коли под наем. Във Варна има Морска гара и автогара.

 

В общината са представени всички религиозни общности в България. Безработицата е под средното за страната ниво. Делът на частния сектор е над 50%. Икономиката на региона е добре представена на национално ниво чрез произведен брутен вътрешен продукт, представляващ 5,4% от националния. Развити сектори са туризма, морската индустрия, пристанищните услуги, търговията, аутсорсинга и IT технологиите.

 

Снимки:

 

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=lO8jOqh44Zs

 

Адрес на сайта: https://www.varna.bg/