Разширено търсене

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА „Предоставяне на юридически услуги за нуждите на Българска Агенция за Инвестиции"

Процедура на договяряне без обявление по реда на чл. 90, ал.1 т.13 от ЗОП с предмет:

 

„Предоставяне на юридически услуги за нуждите на Българска Агенция за Инвестиции"

 

Дата на обявяване: 13.04.2016 г.

 

Уважаеми Дами и Господа,

Българска агенция за инвестиции, с адрес: София, ул. "Аксаков" № 31, на основание Решение № КР-06-19/13.04.2016 г. на изпълнителния директор, обявява процедура на договяряне без обявление по реда на чл. 90, ал.1 т.13 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет. 

«Предоставяне на юридически услуги за нуждите на Българска Агенция за Инвестиции"»

 

 

Решение

Заповед

Покана 1

Покана 2

Покана 3

Документация за участие


Доклад (протокол на комисията)


Решение за прекратяване

 

Крайна дата за подаване на документи:  17:30ч. на 20.04.2016 г.