Разширено търсене

Стартиране на бизнес

В услуга на всеки инвеститор, желаещ да започне и развие бизнес в Република България, този раздел предоставя подробна информация относно основни стъпки в инвестиционния процес, а именно : визов режим и пребиваване на чужденци в България, регистриране на търговско дружество (процедура по регистрация и видове търговски дружества), придобиване право на собственост върху недвижимо имущество и произтичащите от това права и задължения, франчайзинг, както и сливания и придобивания на търговски дружества. Обхванати са последните промени в процеса на учредяване на дружество като обслужване на “едно гише”, въведени от законодателя с цел облекчаване на стартиращия бизнес.