Разширено търсене

Каталог на инвестиционните проекти

Land for sale

Локация:
Plovdiv
Кратко описание:
Property Type: Agricultural and Investment land in Plovdiv ...
Инвестиционна сума:
Price per sq. m.: 35 Euro
Инфраструктура:
Статус:
see more »
Land for sale

Контакти:

Ina Alexandrof

musicliberty77@gmail.com

001-917-753-2894, 001-347-405-4556

СТОПАНСТВО СЕЛО ПОЛСКИ ГРАДЕЦ

Локация:
област Стара Загора, община Раднево, в землището на с. Полски градец
Кратко описание:
Имота е един от най-добрите потенциални бенефициенти по програми на ЕС
Инвестиционна сума:
по договаряне след огледа
Инфраструктура:

ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА:

 Стопанството разполага със собствен водоизточник с голям дебит.

 Цялото стопанство е на „водна възглавница” – след почистването на халетата,фекалиите попадат в канали и чрез вода от специален водоизточник се отводняват през11 000 метра подземни бетонирани канали. Всички отпадни (фекални) води се събират вутайници, след които водата се е събирала в малко езеро и се е използвала за напояванетона еко-продукция.

 Изграден е и собствен електропровод и трансформатор – високо напрежение,трифазен и монофазен ток.

 До стопанството се достига само по асфалтови пътища. Националната пътнамрежа в района е отремонтирана.

 Вътре в самото стопанство, между сградите са изградени над 12 000 кв. м.асфалтови пътища.

 Стопанството разполага и с две силажни ями – надземни, бетонови конструкциис обем над 2 000 кубични метра.

 Изграден е пропускателен портал и товарен кантар.

 Стопанството граничи с държавни и общински земи и гори.

Статус:
see more »
СТОПАНСТВО СЕЛО ПОЛСКИ ГРАДЕЦ

Контакти:

Тел.: +35988 / 673 58 08

e-mail: boncho.p.ivanov@gmail.com

Имот в с. Баните

Локация:
с. Баните, област Смолян
Кратко описание:
Имотът е разположен в УПИ V-682, квартал 106 по ПУП на с. Баните – Оряховец с площ 390 кв. м., в ...
Инвестиционна сума:
Инфраструктура:
Статус:
see more »
Имот в с. Баните

Контакти:

Георги Алипиев

Държавен експерт в дирекция „Межународно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма”

02 904 68 46

g.alipiev@tourism.government.bg

REGULATED PLOT WITH HOT MINERAL WATER FOR INVESTMENT PURPOSES - REHABILITATION AND SPA

Локация:
Kazanlak
Кратко описание:
The plot is 2.1 ha with detailed urban plan. It features hot spring mineral water, sewage, gas, ...
Инвестиционна сума:
Инфраструктура:
Статус:
see more »
REGULATED PLOT WITH HOT MINERAL WATER FOR INVESTMENT PURPOSES - REHABILITATION AND SPA

Контакти:

Petya Petrova,

tel: +359 877 688 333,

stzagora.pro@gmail.com