Разширено търсене

Аутсорсинг на бизнес процеси

Предимства на сектора

България е много атрактивна дестинация за офшорен аутсорсинг. За 2006 г., тя заема 9то място в класацията на A.T.Kearney, с което е единствената страна в Европа, която попада в десетката. През 2010 г. България все още запазва лидерското си място в Европа, но вече е 13та в същата класация. През 2010 България е на първо място в Европа в класацията на Gartner. През 2016 г. страната ни заема 12то място в класацията на A.T.Kearney, като единсвената държава в Европа, с по-предна позиция, е Полша. Силно развити аутсорсинг отрасли в страната са:

  • Информационни и комуникационни технологии
  • поддръжка на клиенти/call&support центрове
  • маркетинг и ПР (Връзки с обществеността)
  • кинопродукции и др.
 • България предлага квалифицирани специалисти, ниски наеми на бизнес площи и конкурентни цени за осъществяване на бизнес дейност.
 • България е една от малкото страни, които притежават система от езикови гимназии, в които, след едногодишно интензивно обучение, учениците започват да изучават основните предмети на съответния чужд език.
 • Около 60 хиляди студенти завършват всяка година от всички български. университети. Около 50% от завършилите получават степени по специалности, приложими към нуждите на индустрията на BPO.
 • 98% от учениците, записани в средното училище в България изучават чужд език, a 73% поне два чужди езика.
 • Офис наемите в София са най-ниските в региона и е вероятно да останат ниски, поради свръхпредлагане на офис площи.
 • Процентът на текучество в българските BPO центрове е няколко пъти по-нисък от този в Европа и Индия.

Аутсорсинг на бизнес процеси

 

България остава сред най-атрактивните страни за аутсорсинг в Европа. Според данните към края на 2018 размерът на аутсорсинг индустрията у нас възлиза на 2.4 млрд. евро, като тя формира 5.2% от годишния брутен вътрешен продукт (БВП) на страната. Всъщност резултатите са по-добри от очакваното. Оперативните приходи нарастват с 19.5% вместо прогнозираните в миналогодишното издание 15.8%. При запазване на тази положителна тенденция се очаква до 2022 приходите в сектора да се удвоят до 4.8 млрд. евро, а относителният дял на аутсорсинга в БВП да достигне 9.2%. Заетите в индустрията са близо 48 хил. служители до преди година, а до 2020 г. очакванията са броят на служителите на пълно работно време да надхвърли 62 500 души, а до 2022 броят на служителите се очаква да достигне 80 000. Тази статистика е твърде вероятно да се наруши поради ефектите от коронавируса през 2020, които засегнаха аутсорсинг индустрията в България.

В проучването са включени данни за 583 български компании, занимаващи се с аутсорсинг на бизнес процеси (BPO), заемащ 61,4% и ИТ аутсорсинг (ITO) през 2018. Тази година съотношението между двете подразделения на изнесените услуги е почти изравнено, с изключително лек превес на ITO (само 3 компании повече). Бизнесът с центрове за изнесени услуги в страната генерира годишни приходи от 200 млн. евро. Променя се и профилът на инвеститорите - след кол-центровете и специализираните звена на IT индустрията през последните години към страната се изнасят и т.нар. центрове за споделени услуги, включващи дейности като обработка на данни, счетоводство и други финансови дейности, HR, работа с клиенти и доставчици.

 

 • Информационни и комуникационни технологии

Българската аутсорсинг асоциация излезе с анализ през месец май тази година, че пазарът на ITO и BPO услуги (ИТ аутсорсинг и аутсорсинг на бизнес процеси), който се реализира в Югоизточна Европа в момента, е в размер на над 7 млрд. евро, с растеж на годишна база над 14%, като се очаква пазарът да нарасне двойно до 2021 г.

В проучването са включени данни за 583 български компании, занимаващи се с аутсорсинг на бизнес процеси (BPO), заемащ 61,4% и ИТ аутсорсинг (ITO) през 2018. Тази година съотношението между двете подразделения на изнесените услуги е почти изравнено, с изключително лек превес на ITO (само 3 компании повече). Бизнесът с центрове за изнесени услуги в страната генерира годишни приходи от 200 млн. евро. Променя се и профилът на инвеститорите - след кол-центровете и специализираните звена на IT индустрията през последните години към страната се изнасят и т.нар. центрове за споделени услуги, включващи дейности като обработка на данни, счетоводство и други финансови дейности, HR, работа с клиенти и доставчици.

 

 

 • Споделените центрове за услуги

Като една от тенденциите за развитие на пазара у нас през последната година, анализът откроява двойния ръст в броя на опериращите у нас Центрове за споделени услуги (SSC), които вкллючват-счетоводство, администриране на персонала и т.н.

Това е подсекторът, в който са ангажирани 1/5 от всички служители в индустрията. Само през последната година заетостта в този тип компании се е увеличила с близо 25%. Най-голям дял от платените възнаграждения е формиран от споделените центрове за услуги, където възнагражденията са възлизали на 12,3 млн. евро, което е пет пъти над средното за индустрията. Това съвпада и с двукратния ръст на броя на бизнесите от този подсектор през изминалата година. Редица компании възлагат процесите по счетоводство, данъци и пейрол на външен професионален доставчик. Аутсорсингът може да бъде и основен инструмент за намаляване на разходите. Например, цялостната издръжка на вътрешен финансов отдел включва редица компоненти, сред които разходи за обучение и квалификация на персонала, както и наемане на пълен работен ден на служители, които имат периоди на максимално натоварване, последвани от ненатоварени периоди. Освен това изнасянето на функциите за счетоводство, данъци и пейрол позволява на компаниите да наемат експерти, които обикновено не биха могли да назначат на постоянна работа. Специализираният външен доставчик предлага свързани високо-квалифицирани услуги, които са на разположение при поискване.