Разширено търсене

Логистика

Предимства на сектора

България е с идеалното географско положение, даващо възможност за лесен достъп до пазарите в Европа, Русия, страните от ОНД, Турция и Близкия Изток

 • България е член на Европейския Съюз който изповядва идеята за свободно движение на блага
 • 5 паневропейски транспортни коридора преминават през страната
 • ТРАСЕКА (Транспортен коридор Европа – Прикавказие – Азия) свързва България с Централна Азия

Време и разстояние

Град

София

Белград

Будапеща

Разст. (км)

Дни с камион

Разст. (км)

Дни с камион

Разст. (км)

Дни с камион

Европейски съюз

Мюнхен

1 097

3

773

2

564

1

Антверпен

1 711

4

1 384

3

1 137

2

Милано

1 167

3

885

2

789

1

Пирея

525

1

806

2

1 123

3

Русия и ОНД

Москва

1 777

5

1 711

5

1 565

5

Киев

1 021

4

976

3

894

3

Близък Изток

Истанбул

503

1

809

2

1 065

3

Кувейт сити

2 623

12

2 932

13

3 165

13

Тел Авив

1 551

8

1 880

9

2 167

9

 

Регион на развиващи се пазари

 • България е стратегически разположена в центъра на Балканския полуостров
 • Регионът е един от последните с потенциал за бързо развитие. Растежът на икономиките в периода 2005 – 2010г. е между $468 млрд. до $655 млрд.

Инфраструктура

 • 6 магистрали, някои от тях се строят в момента
 • 230 ж.п. гари с възможност за товаро-разтоварна дейност
 • 4 международни летища
 • 2 основни морски пристанища на Черно море
 • 4 основни речни пристанища на р.Дунав
 • 60 индустриални зони, някои от тях в развитие

Обновяване на инфраструктурата

 • 70% от средствата, предназначени за пътна, жп и индустриална инфраструктура, могат да се ползват
 • Над 2 млрд. евро ще се инвестират в България по ОП “Транспорт”
 • Петте главни магистрали ще бъдат завършени, максималната скорост на влаковете ще достигне 160 км/ч
 • Условията за речен транспорт в критични точки на р.Дунав се подобряват
 • Планира се строителството на специални фрахтови селища