Разширено търсене

Електротехника и електроника

Основни факти

Секторът на електротехниката и електрониката в България търпи стабилен ръст след 2000г.

 • В сектор "Производство на електрически съоръжения" се произвежда 4.1% от обема на индустриалното производство и се създава 4.3% от добавената стойност в индустрията. Произведената продукция от предприятията от бранша е на обща стойност 19.9 млрд. лв.
 • В сектор "Производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти" се произвеждат 1.2% от обема на индустриалното производство и се създава 2.4% от добавената стойност в индустрията. Произведената продукция от предприятията от бранша е на обща стойност 0.6 млрд. лв.
 • Понастоящем има заетост на около 45 000 души в 2 300 фирми в сектора на електрониката и електротехниката

Голяма част от продукцията се експортира

Експорт на продукция на сектора в % от общия експорт

 • Повече от 75% от продукцията се експортира
 • Основните пазари са страните от ЕС, Русия и ОНД, САЩ
 • Проводниците и кабелите съставляват 25% от общия експорт на сектора, следвани от акумулатори - 11% и електрическите апарати - 8%
 • Експортният микс се промени през последните години към продукти с по-голяма добавена стойност, изискващи повече инженерни умения

България е домакин на големи международни компании в сектора.

 

Компания

Описание

 • Българският клон наброява над 1700 служители
 • Капацитетът за производство е 600 000 хладилника годишно
 • Предлага хладилници на повечето страни в ЕС

 • Повече от 450 български служители
 • Сред световните лидери в продуктите нисковолтова апаратура
 • Установено присъствие в България с две производствени звена

 • Повече от 440 български служители
 • Специализирана в производство на сензори и приложения за сензори
 • Има развойно звено

 • Глобален лидер във високоволтовото оборудване с над 300 служители в България
 • Българските клонове осигуряват инженерни услуги и произвеждат електрическо оборудване: верижни  прекъсвачи, изключватели и генератори

 • Производственото звено в град Ямбол наброява повече от 3400 служители
 • Българският клон е основен доставчик на кабелни снопове за автомобилната индустрия на Франция и Испания

 • Присъства в България от края на 19 век
 • Повече от 500 български служители
 • Притежава производствени мощности и осигурява инженерингови услуги

 • Повече от 650 български служители
 • Производство на трансформатори, превключватели за трансформатори и соларни системи

 

 

В България има местни компании, някои от които са регионални лидери.

 

Компания

Описание

 • Консорциум от компании с основна дейност в областта на проектирането, производството, продажбите и обслужването на електронни устройства
 • Експортира 90% от продуктите в Централна и Източна Европа, Русия, Африка и Азия

 • Основан през 1990 г. от група за проучване от БАН
 • Продуктовото портфолио включва електронни касови апарати, принтери, цифрови везни
 • Сред лидерите в индустрията в Централна и Източна Европа

 • Произвежда оловни киселинни акумулатори за различни приложения
 • Експортира около 85% от продуктите в целия свят, предимно ЕС и Източна Европа

 • Високотехнологичен производител на пълна гама алармени системи
 • Продуктите се експортират в повече от 40 страни в целия свят

 • Водещ производител на дросели за флуоресцентни, натриеви, живачни и HID лампи, баласти, кондензатори
 • Експортира продукти в ЕС, Южна Америка, Централна и Източна Европа и Русия

 • Проектиране и производство на висококачествено, високочестотно оборудване, антени и антенни мачти
 • Продуктите се продават в 110 страни в целия свят

 • Проектиране и производство на комуникационна техника
 • Разработва и прилага цялостни хардуерни и софтуерни решения

 

Електротехниката и електрониката в България имат богата история и традиции.


1890 - Siemens участва в изграждането на телеграфната мрежа в България

1928 - Първата фабрика за телеграфи и телефони отваря врати в София

1947 - Създаване на държавните предприятия за електротехника и електроника "Елпром" и "Радиопром"

1965 - Създаване на първия в Европа електронен калкулатор ELKA 6521

1971 - Начало на производството на изчислителна електроника Преминаване към масово производство на запаметяващи устройства, процесори и др.

1972 - Първото създадено в България космическо оборудване полита в космоса

1985 - Връх на индустрията - производство на осъвремени компютри. Секторът реализира 25% от българското производство. В него са ангажирани 130 000 души

1988 - България доставя повече от 40% от големите компютърни системи и персонални компютри в Източна Европа

1990 - Начало на приватизацията на притежаваните от държавата предприятия за електроника и електротехника

 

След 1990г. в България се установяват международни компании, което води до значителен ръст на сектора.


1991 - Schneider Electric и Siemens отварят офиси в България

1993 - Festo AG & Co.KG отварят звено за производство на сензори в София

1993 - EPIQ стартира производство в България

1997 - Hyundai heavy Industries приватизира най-големия български производител на трансформатори и стъпални регулатори

2000 - Liebherr отваря производствено звено в индустриалната зона "Марица" в близост до Пловдив

2000 - Melexis установяват в България производство на микроелектроника

2002 - Sensor Nite отваря производствено звено за производство на сензори, електроника с добавена стойност и електромеханични продукти

2007 - Yazaki изгражда завод за производство на кабелни снопове в Ямбол.

2011 - IMI закупува съоръженията на  EPIQ България в Ботевград

 

В сектора на електротехниката  и електрониката на България съществуват няколко клъстъри.


Ботевград

 • Център за производство на електроника на България
 • Силни исторически традиции в сектора
 • Намира се само на 60 km от София
 • Производствена база  на  IMI, Инкотекс

София

 • Столица на България, център на изпълнителната, законодателната и съдебната власт
 • Финансов център на страната
 • Главна квартира на Siemens България, Schneider Electric, Hyundai Heavy Industries , Festo България, Sensornite

Ямбол

 • Едно от най-старите селища в България
 • Стратегически разположен в сърцето на страната, регионален и административен център
 • Главна квартира  на Yazaki България

Пловдив

 • Вторият по големина град в България
 • Главен административен, индустриален, транспортен и туристически център
 • Производствена база на  Liebherr, Schneider Electric, BTL industriel