Разширено търсене

Машиностроене

Човешки ресурси

Средни заплати в България за сектора в лева за 2013г.

 

 • В бранша „Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение“ са заети 30.4 хил. души (5.8% от заетите в промишлеността). Равнището на заплатите в сектора е над средното за страната – средномесечното възнаграждение 849 лв.
 • В бранша „Производство на превозни средства, без автомобили“ са заети 4.7 хил. души (0.9% от заетите в промишлеността). Равнището на заплатите в сектора е около средното за страната – средномесечното възнаграждение е 738 лв.
 • Браншът „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета осигурява заетост на 12.7 хил. души (2.4% от заетите в промишлеността). Равнището на заплатите в сектора е около средното за страната – средномесечното възнаграждение е 702 лв.

Образование

 

Техническите гимназии и университети са разположени из цялата страна

Ученици и студенти по специалности и региони

 • Пет технически университета са в градовете София, Пловдив, Бургас, Русе и Варна
 • 11% от студентите са записани в специалности, подходящи за нуждите на химическата и свързани индустрии
 • 34% от учениците в професионални гимназии учат свързани специалности
 • 43% от учениците в професионални гимназии в сектора са концентрирани в градовете София, Пловдив, Бургас, Варна и Стара Загора
 • Много от университетите поддържат връзки с компании в бранша, като компаниите предлагат стажантски програми, обучения и стипендии за млади специалисти

 

 

Българската образователна система е отлично съобразена с нуждите на сектора Транспортно оборудване и машиностроене

 • Броят на студентите в България се е увеличил от 243 000 на 278 000 (2009 – 2014г.)
 • 17% от завършващите са потенциално подходящи за индустрията
 • Професионалните училища предлагат богато разнообразие от производствени специалности, подходящи за сектора
 • Около 140 000 ученици в профeсионални училища
 • През учебната 2013/2014 година в България има около 66 000 студенти в 22 университета и колежа, които изучават транспорт, машиностроене, електротехника и други свързани със сектора специалност

 

 • Висше транспортно училище “Тодор Каблешков”

  • 2 200 студенти • Специалности: Технология и управление на транспорта, Железопътна техника, автомобилна техника, транспортно строителство и др.

  Повече информация »
 • Русенски Университет “Ангел Кънчев”

  • 8 000 студенти • Специална партньорска програма с Университет Корнел

  Повече информация »
 • Университет “Проф. Д-р Асен Златаров” – Бургас

  • 4 800 студенти • Специалности: Органични химични технологии, Неорганични химични технологии, Химично инженерство и др.

  Повече информация »
 • Университет по хранителни технологии - Пловдив

  • 4 025 студенти • Специалности: Техническа механика и машинознание, Машини и апарати за ХВП, Автоматика, информационна и управляваща техника, Електротехника и електроника и др.

  Повече информация »
 • Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски”

  • 13 000 студенти • Факултети по Химия, Биология, Физика, Математика и Информатика Самостоятелно R&D звено

  Повече информация »
 • Химикотехнологичен и Металургичен Университет

  • 4 000 студенти • Акредитирани специалности от Европейската федерация на националните асоциации на инженерите /FEANI/

  Повече информация »
 • Технически Университет- София

  • 14 000 студенти • Катедри по автоматика, електроника и електротехника, машиностроене, инженерство и др

  Повече информация »
 • Софийски Университет “Св. Климент Охридски”

  • 25 000 студенти • Специалности: Електроника и Машиностроене , Компютърни и изчислителни науки и др.

  Повече информация »
 • Технически Университет- Варна

  • 8 000 студенти (над 500 чуждестранни) • Специалност Химическо машиностроене

  Повече информация »