Разширено търсене

Здравеопазване и медицински туризъм

Човешки ресурси

Медицински персонал в България


 

Източник: НСИ, 2013

 

Възможности за развитие на човешкия потенциал в този сектор:

 • Съществуват двустранни споразумения за обмен на студенти и преподаватели по програма на европейския съюз за сътрудничество в областта на висшето образование СОКРАТ/ ЕРАЗЪМ
 • Голяма част от медиците специализират извън страната
 • Медицинските специалисти са мотивирани да работят и в частния сектор
 • В медицинските университети е задължително изучаването на чужди езици
 • Медицината и туризмът се възприемат като желани сектори за обучение и развитие
 • В България разходите за труд са сред най-ниските в Европа, което предопределя и крайните конкурентни цени на медицинските услуги

Средна годишна заплата за страната в сектора, (€)

 

Източник: НСИ

 


Образование

В България има 5 медицински университета,

а около 15 000 са студентите по медицина от цялата страна

 

Медицински университети

 

 • По данни на Националния Статистически Институт за 2013 година в сектор “Здравеопазване” са завършили общо 20 291 студенти, а в Социални дейности - 2376
 • Специалности като медицина, медицинска рехабилитация и ерготерапия, кинезиолог, кинезитерапевт, ерготерапевт, медицинска сестра и акушерка и др. се обучават и в Софийския Университет, Югозападния Университет Благоевград, Русенския Университет, Националната Спортна Академия и във всички медицински колежи

 

Медицински Университет – София

 • Медицински факултет
 • Факултет по дентална медицина
 • Факултет по обществено здраве
 • Фармацевтичен факултет
 • За обучение на студенти се ползват базите на 13 университетски болници: “Александровска”, “Света Екатерина”, “Царица Йоанна”, “Майчин дом” и др.
 • Обучават се около 4 000 студенти, от които 800 са чуждестранните от 51 страни
 • Около 2 000 са преподавателите и научни сътрудници и 2 300 специализанти

Медицински университет – Пловдив

 • Медицински Факултет
 • Факултет по дентална медицина
 • Факултет по обществено здраве
 • Фармацевтичен Факултет
 • Медицински колеж: Специалности: медицински лаборант, рентгенов лаборант, рехабилитатор, зъботехник, фармация, здравен инспектор
 • Обучават се около 2 500 студенти и 200 докторанти

Медицински Университет - Плевен

 • Факултет по медицина
 • Факултет по обществено здраве
 • Факултет по здравни грижи
 • Медицински колеж: Специалности: медицинска рехабилитация и ерготерапия, общественото здраве и здравен мениджмънт, медицинска сестра, акушерка, медицински и рентгенов лаборант и др.
 • Обучават се около 800 студенти
 • Около 4 100 български и 600 чуждестранни студенти от 29 страни са получили образованието си в МУ Плевен

Медицински университет  - Варна

 • Факултет по медицина
 • Факултет по дентална медицина
 • Факултет по фармация
 • Факултет по обществено здраве
 • Медицински колеж
 • От създаването си до днес са завършили  над 8 300 български студенти и около 1 000 чужденци от 45 страни
 • Организират се постоянните курсове за масажисти и рехабилитатори

Тракийски университет – Стара Загора

 • Медицински факултет с Университетска болница
 • Специалности: медицина, социални дейности, управление на здравните грижи, акушерка, медицинска сестра
 • Медицински колеж: Специалности: рехабилитатор; медицински лаборант
 • Обучават се около 6 000 студенти, в това число 300 чуждестранни
 • Тракийски университет – Стара Загора

  • Медицински факултет с Университетска болница: • Специалности: медицина, социални дейности, управление на здравните грижи, акушерка, медицинска сестра

  Повече информация »
 • Медицински университет - Варна

  • Факултет по медицина • Факултет по дентална медицина • Факултет по фармация • Факултет по обществено здраве

  Повече информация »
 • Медицински Университет - Плевен

  • Факултет по медицина • Факултет по обществено здраве • Факултет по здравни грижи

  Повече информация »
 • Медицински университет – Пловдив

  • Медицински Факултет • Факултет по дентална медицина • Факултет по обществено здраве

  Повече информация »
 • Медицински университет – гр.София

  • Медицински факултет • Факултет по дентална медицина • Факултет по обществено здраве

  Повече информация »