Разширено търсене

Химическа промишленост

Успешни примери

Тракия Глас България

Шишеджам - Тракия Глас е най-голямата инвестиция на зелено в България, достигайки €304 милиона.
Повече информация »

Свилоза

Първата фирма в България, която сключва договор за продажба на въглеродни емисии.
Повече информация »

Девня Цимент

Италчименти Груп е инвестирала повече от €200 млн. в България. Компанията продължава да разширява своите операции в България със строежа на нова модерна природосъобразна циментова инсталация.
Повече информация »

АГРОПОЛИХИМ

Въведено е производство на комплексни торове (DAP, MAP). Пазари са Европа, Латинска Америка, Близкия изток и Азия.
Повече информация »

Солвей Соди

Най-големият завод на “Солвей” за производство на калцинирана сода в Европа с капацитет от 1.5 милиона тона годишно. Компанията формира около 1% от износа на България.
Повече информация »