За България

Със стратегическото си местоположение в центъра на Югоизточна Европа, България е свързваща точка на Европа за достъп до над 1,3 милиарда клиенти.

0
5
%

Данък дивидент

0
34.8
%

Данъци върху труда като % от разходите за труд

0
10
%

Корпоративен данък

0
20
%

Данък добавена стойност (ДДС)

Услуги на БАИ

Привличане

 Комуникация и координация

 Процедура за сертифициране и кандидатстване за насърчителни мерки

Слединвестиционно обслужване

Ключови сектори

Автомобилна
индустрия

0
9
/ 10

В 9 от 10 европейски автомобили се съдържат компоненти произведени в България

Електроника

0
11
%

11% от общия износ на България

Здраве и науки
за живота

0
2

2-ри в света по дебит на минерална вода

Новини

Публикации

Виртуален офис

Виртуалният офис включва следните фукционалности: