БАИ ПРЕДСТАВИ БЪЛГАРИЯ, КАТО УСПЕШНА ИНВЕСТИЦИОННА ДЕСТИНАЦИЯ НА ГОДИШНИЯ ЯПОНСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОРУМ В ТОКИО

На 7.09.2022 г. (сряда) в гр. Токио, Япония, Богдан Богданов, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ), взе участие в 17-я годишен японски инвестиционен форум.

17-ият годишен японски инвестиционен форум е частно събитие на най-влиятелните пенсионни фондове, застрахователни компании, банки и инвестиционни консултанти в Япония.

Сесиите във форума поставиха фокус върху различните предизвикателства, пред които са изправени инвеститорите и бяха представени задълбочени анализи за различни сектори и инвестиционна структура.

Екипът на БАИ взе участие в панела „Представяне на нови инвестиционни хоризонти в Източна Европа“. По време на своето участие, г-н Богданов представи условията и възможностите за инвестиране, стартиране и развитие на бизнес в България. Специален акцент в участието на БАИ беше поставен върху възможностите за инвестиции в автомобилостроенето и машиностроенето и развитието на ИТ и услугите за аутсорсинг на бизнес процеси.

Екипът на БАИ взе участие и в дискусионната част на панела, където бяха обсъдени въпроси свързани с доставките на газ и данъчната система в България.

Участието на БАИ във форума има за цел да представи условията и възможностите за инвестиране, стартиране и развитие на бизнес в Република България и е във връзка с изпълнението на проект „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Проект № BG16RFOP002-2.006-0002-С03 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация“, процедура № BG16RFOP002-2.006 ,,Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

More News