Българска агенция за инвестиции (БАИ) вече седемнадесет години организира наградите „Инвеститор на годината”. Целта на конкурса е да отличи най-значимите инвестиционни проекти, реализирани през 2023 г. С връчването на тези награди изразяваме нашата признателност към приноса на инвеститорите в българската икономика. Отличията се връчват на фирми, направили значима стъпка в развитието си чрез устойчиви и ефективни инвестиции, разкрили нови работни места и заложили на внедряването на високи технологии, което е в съответствие със стремежа ни за интелигентен и устойчив икономически растеж. Традиционно наградите са статуетки "Златен бик", изработени от скулптора Сейфетин Шекеров и кристални плакети на БАИ.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В конкурса могат да участват български и/или чуждестранни компании, за направени през 2023 г. нови инвестиции или разширили съществуващи такива.

Партньорите не могат да участват в категориите за компании, но могат да правят номинации за всички категории.

Всички кандидати се регистрират онлайн тук до 24:00 ч. на 23 Февруари 2024 г., след която дата регистрацията ще бъде затворена.

Специално жури ще разгледа постъпилите кандидатури и оцени победителя във всяка категория.

Критериите за оценка са само примерни, по които да се води номиниращият при подаване на кандидатурата. Не е задължително номинациите да покриват всички критерии. Предимство ще имат компаниите, които покриват и отговарят на по-голям брой критерии.

 

             инвестиция направена през 2023 г. в България;

             размер на направената инвестиция;

             корпоративно социална отговорност – показана последователна политика и инициативи в тази сфера;

             създаден продукт/услуга, с голяма популярност или със значителен пазарен успех в областта на приложение в и извън България;

             брой новооткрити работни места за 2023 г.;

             иницииране на добри практики, свързани с преодоляването на недостига на кадри;

             положителен имидж, спазване на устойчиви бизнес практики и положителна перспектива за развитие;

             внедряване на иновативни практики, базирани на прилагането на нови технологични процеси.

 

КАТЕГОРИИ

 

Ще бъдат раздадени 5 награди статуетки „Златен бик“ в следните категории:

1. „Инвеститор на 2023 г.“;

2. „Инвестиция на зелено на годината“;

3. „Инвестиция в разширяване на бизнес“;

4. „Инвестиция в иновативен бизнес“;

5. „Инвестиция в човешки капитал“.

 

Почетни награди - плакети на БАИ ще бъдат раздадени в следните категории:

1. „Успешен стартъп“;

2. „Община в България с най – много инвестиции“;

3. Награда за социална инвестиция.