Българската агенция за инвестиции (БАИ) вече четеринадасет години организира наградите „Инвеститор на годината”. Целта на конкурса е да отличи най-значимите инвестиционни проекти, реализирани през годината. С връчването на тези награди изразяваме нашата признателност към приноса на инвеститорите в българската икономика. Отличията се връчват на фирми, направили значима стъпка в развитието си чрез устойчиви и ефективни инвестиции, разкрили нови работни места и заложили на внедряването на високи технологии, което е в съответствие със стремежа ни за интелигентен и устойчив икономически растеж. Традиционно наградите са статуетки "Златен бик", изработени от скулптора Сейфетин Шекеров и кристални плакети на БАИ.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В конкурса могат да участват български и/или чуждестранни компании, за направени през 2019 г. нови инвестиции или разширили съществуващи такива.

Партньорите не могат да участват в категориите за компании, но могат да правят номинации за всички категории.

Всички кандидати се регистрират онлайн
тук до 24.00 ч. на 31 януари 2020 г., след която дата регистрацията ще бъде затворена.

Специално жури ще разгледа постъпилите кандидатури и оцени победителя във всяка категория.

Критериите за оценка са само примерни, по които да се води номиниращият при подаване на кандидатурата. Не е задължително номинациите да покриват всички критерии. Предимство ще имат компаниите, които покриват и отговарят на по-голям брой критерии.

Критерии за оценка

  • инвестиция направена през 2019 г. в България;

  • размер на направената инвестиция;

  • корпоративно социална отговорност – показана последователна политика и инициативи в тази сфера;

  • създаден продукт/услуга, с голяма популярност или със значителен пазарен успех в областта на приложение в и извън България;

  • брой новооткрити работни места за 2019 г.;

  • иницииране на добри практики, свързани с преодоляването на недостига на кадри;

  • положителен имидж, спазване на устойчиви бизнес практики и положителна перспектива за развитие;

  • внедряване на иновативни практики, базирани на прилагането на нови технологични процеси;

 

КАТЕГОРИИ

Ще бъдат раздадени 5 награди статуетки „Златен бик“ в следните категории:

1. „Инвеститор на 2019 г.“;

2. „Инвестиция на зелено на годината“;

3. „Инвестиция в разширяване на бизнес“;

4. „Инвестиция в иновативен бизнес“;

5. „Инвестиция в човешки капитал“.

Почетни награди - плакети на БАИ ще бъдат раздадени в следните категории:

1. „Успешен стартъп“;

2. „Община в България с най – много инвестиции“.