За България

Със стратегическото си местоположение в центъра на Югоизточна Европа, България е свързваща точка на Европа за достъп до над 1,3 милиарда клиенти.

0
5
%

Данък дивидент

0
34.8
%

Данъци върху труда като % от разходите за труд

0
10
%

Корпоративен данък

0
20
%

Данък добавена стойност (ДДС)

За БАИ

Българска агенция за инвестиции (БАИ) е правителствена организация, създадена с цел привличане на инвестиции в България, подпомагане за създаване и осигуряване на успешно развитие на проекти, водещо до нови работни места, износ и трансфер на ноу-хау към българската икономика. Ние помагаме на потенциални и съществуващи инвеститори да проучат бизнес средата и да развият своите инвестиционни възможности в България.

Услуги на БАИ

Привличане

 Комуникация и координация

 Процедура за сертифициране и кандидатстване за насърчителни мерки

Слединвестиционно обслужване

Ключови сектори

Автомобилна
индустрия

0
9
/ 10

В 9 от 10 европейски автомобили се съдържат компоненти произведени в България

Електроника

0
11
%

11% от общия износ на България

Здраве и науки
за живота

0
2

2-ри в света по дебит на минерална вода

Новини

Публикации

Автомобилна индустрия

Свалете

Електроника

Свалете

Здраве и науки за живота

Свалете

ИТ и Аутсорсинг

Свалете

Роботика и мехатроника

Свалете

Производство

Свалете

Виртуален офис

Виртуалният офис включва следните фукционалности:

Онлайн срещи

Инвестиционен калкулатор

Регистър на инвеститорите

Регистър на свободните терени и съоръжения

Интерактивна карта на човешкия ресурс