За Инвеститора

Документи за сертифициране

Свалете

Нормативни документи

Свалете

Инвестирай в България:

Презентация

Насърчителни мерки

Свалете

Закона за чужденците в Република България

Закона за българското гражданство

Свалете

Закона за корпоративното
подоходно облагане

Свалете

Документи за приключил проект

Формуляр за отчетност 2023 г.

Свалете