Автомобилна индустрия

0
11
%

от БВП през 2021

0
67000
+

Брой служители за 2021

0
0
%
0
8.2
%

Средногодишен ръст на индустрията

0
4.3
млрд.

Годишен оборот

0
270
+

Компании

R&D центъра

0
28

Образование

Увеличава се броят на студентите, обучаващи се в специалности, в които има недостиг на пазара на труда

0
23

Университета

0
100000
+

Студенти, от които 20 000+ студенти, записани в инженерство

0
63

Изследователски центрове и независими софтуерни училища

Дуално обучение, фокусирано върху нуждите на автомобилната индустрия

0
1371
STEM

Паралелки

Интересни факти

0
80
%

От сензорите на всички европейски автомобили са произведени в България

Съоръжение за тестване на автономни автомобили в близост до град София, 5G мрежа на място.

Иновации От България

80% от сензорите на всички европейски автомобили са произведени в България

Източници: НСИ, Аутомотив Клъстър България

Автомобилна индустрия в България

Референции от компании

Електроника

0
11
%

от общия износ на България