Електроника

0
5.7
%

от БВП

0
56000
+

Брой служители

0
0
%
0
11
%

от общия износ на България

0
8.92
%

Средногодишен ръст на сектора

Средногодишен растеж на инвестициите

0
10000

Средна годишна заплата

0
3.7
млрд.

Годишен оборот

Образование

Технически университет София Софийски университет Технически университет Габрово Технически университет Варна

Повече от половината ученици изучават професии след 7ми клас

0
1371
STEM

Паралелки

Увеличава се броят на студентите, обучаващи се в специалности, в които има недостиг на пазара на труда

0
52

Университета в страната

0
16

Университета в страната със специалности електротехника и електроника

0
20000
+

Студенти записани в инженерни специалности

Развойна дейност

ECAD Laboratory, Национален център по мехатроника и чисти технологии, Микро нано лаб (МИНОЛАБ), Сдружение за научноизследователска и развойна дейност (СНИРД), София Тех Парк

0
6000

Студенти записани в електроника,
електротехника и автоматизация

Износ

0
3
млрд.

№ 1 в България - 11% от общия износ на България

0
1
млрд.

За Германия се изнася продукция за над 1 млрд. Евро

Интересни факти

0
80

Годишна история. Джон Атанасов е признат за създател на първия електронен цифров компютър.

Повечето чуждестранни инвестиции в България са в този сектор

Най-големият завод на Либхер в света е в България

Източници: Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ), Министерство на образованието и науката

Референции от компании

Здраве и науки
за живота

0
2

2-ри в света по дебит на минерална вода