За България

 • Пет паневропейски транспортни коридора, пресичащи страната, свързващи Европа със Средния изток и Азия;
 • Развита инфраструктура с летища в 4-те най-големи градове – София, Пловдив, Варна и Бургас;
 • Морски и речни пристанища с добре развити интермодални терминали, даващи възможност за комбиниран превоз на товари от автомобилен, железопътен и въздушен транспорт;
 • България предлага висококвалифицирани и добре подготвени специалисти, които да отговорят на нуждите на бизнеса.
 • България разполага с много добре развита система от езикови гимназии и акредитирани висши училища. Статистиките показват, че всеки втори българин говори поне един чужд език;
 • Конкурентни цени за бизнеса – атрактивни разходи за труд, комунални услуги и наем на офис пространства;
 • България е член на Валутния съвет, чрез който българският лев е фиксиран към еврото с курс 1.95583;
 • Страната е  предпочитана от милиони чуждестранни туристи, благодарение на уникалния си климат от 4 сезона, несравнима природа, култура и традиции.
0
6.4
млн.

Население

0
93.947

Милиарда евро БВП

0
14.580

Евро БВП на глава от населението

0
3.619

млрд. евро преки чуждестранни инвестиции

0
0
%
0
49.536

Милиарда евро внос

0
44.225

Милиарда евро износ

0
0
%
0
5
%

Данък дивидент

0
34.8
%

Данъци като % от разходите за труд

0
10
%

Корпоративен данък

0
20
%

Данък добавена стойност (ДДС)

Финансова Стабилност

България е на челните места в ЕС по отношение на финансова стабилност на база държавен дълг, съотнесен към БВП.

0
1.8
%

Растеж на БВП за 2023

0
70.7
%

Процент на заетост за 2023 г.

0
4.3
%

Процент на безработица за 2023 г.

0
0.1
%

Ръст на брутна добавена стойност

 •  Стабилна и предвидима бизнес среда;
 •  Една от страните с най-нисък бюджетен дефицит през последните две десетилетия;
 •  Устойчива фискално отговорна политика;
 •  Валутен съвет.
 •  Ниски нива на инфлацията през последните 25 години;
 •  Устойчива финансова система – висок кредитен рейтинг;
 •  Експортно ориентирана икономика;
 •  Устойчив растеж на БВП.

СТИМУЛИ

Като сертифициран инвеститор, компанията може да се възполза от следните стимули:

                Финансови

 • Финансова подкрепа за обучение;
 • Възвръща на социалните осигуровки;
 • Финансова подкрепа за изграждане на довеждаща инфраструктура;
 • Придобиване на земя частна-общинска или часта-държавна собственост.

                   Нефинансови

 • Съкратени административни срокове;
 • Индивидуална административна и информационна подкрепа;
 • Междуведомствена работна група за институционална подкрепа;
 • Създаване на публично-частно партньорство с общини, университети и други организации;
 • Придобиване на недвижими имоти (частна държавна или частна общинска собственост) без търг или състезателна процедура.

Знаете ли?

 • България е на 3-то място по културно-историческо наследство в Европа;
 • България е в ТОП10 на страните с най-бърз интернет в света;
 • В България е  открито най-старото златно съкровище в света;
 • 49.5% от населението говори поне един чужд език;
 • Трети в света по ИТ специалисти на глава от населението. България е в топ класациите в света за математици;
 • През 1976г. ЮНЕСКО обявява прабългарския календар за най-точния в света.