Производство

20.2% ръст в сектора – най-силният растеж в рамките на Европейският съюз

0
24500
+

Брой предприятия

0
19.5
млрд.

Оборот

0
18.2
млрд.

Стойност на проукция

0
369000

Брой служители

0
8900

Лични разходи за служител

СЕКТОРИ В ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ:

Хранително-вкусова промишленост

Мебелна индустрия

Текстилна индустия

Производство на транспортни
средства и оборудване

Пластмасова и метална промишленост

We help potential and existing investors to explore the business environment and to develop their investment opportunities in Bulgaria.
WE ASSIST LOCAL AND FOREIGN INVESTORS View more

Референции от компании

Автомобилна
индустрия

0
80
%

80% от датчиците на всички европейски автомобили са произведени в България