Производство

20.2% ръст в сектора – най-силният растеж в рамките на Европейският съюз

0
24500
+

Брой предприятия

0
19.5
млрд.

Оборот

0
18.2
млрд.

Стойност на проукция

0
369000

Брой служители

0
8900

Лични разходи за служител

СЕКТОРИ В ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ:

Хранително-вкусова промишленост

Мебелна индустрия

Текстилна индустия

Производство на транспортни
средства и оборудване

Пластмасова и метална промишленост

Референции от компании

Автомобилна
индустрия

0
80
%

80% от датчиците на всички европейски автомобили са произведени в България