Ключови сектори

Проучете ключовите сектори с обещаващи възможности за растеж и разширяване.
Ние сме мотивирани да подкрепяме инвестиционни проекти, които генерират висока добавена стойност, качествени нови работни места и устойчив растеж.

Автомобилна индустрия

0
9
/10

В 9 от 10 европейски автомобили се съдържат компоненти произведени в България

Електроника

0
11
%

от общия износ на България

Здраве и науки за живота

0
2

в света по дебит на минерална вода

ИТ и Аутсорсинг

0
3.2

млрд. изност

Роботика и мехатроника

0
61

академии за роботика в страната

Производство

0
20.2
%

ръст на сектора